ภูเก็ตแถลงลุยจัดระเบียบโรงแรม หลังพบอาคารหลายแห่งเปิดพักรายวันผิดเงื่อนไขกม.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 14.00 น.ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลง จัดระเบียบ โรงแรมเพื่อแก้ปัญหาการนำสถานที่พักประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พร้อมกันนี้ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายอำเภอเมืองภูเก็ต กะทู้และนายอำเภอถลางเข้าร่วมด้วย

นายโชคชัย เดชอมรธัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการห้องพักในจังหวัดภูเก็ต  ปัจจุบันพบว่ามีการนำห้องพักมาให้บริการรายวันเป็นจำนวนมาก  ผลการตรวจสอบข้อมูลพบมีสถานประกอบโรงแรม ในพื้นที่มีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 424 แห่ง รวม 45,740 ห้อง อยู่ในอำเภอเมือง 204 แห่ง รวม 19,395 ห้อง อำเภอกะทู้ 148 แห่งรวม18,839 ห้อง และอำเภอถลาง  72แห่ง รวม 7,506 ห้อง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีสถานที่พักประเภทอื่น เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์เม้นท์ แมนชั่น เปิดบริการห้องพักเป็นรายวัน ทั้งหมด1,366 แห่ง และสถานประกอบการลักษณะนี้นี้สร้างความเสียหายให้กับโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องเป็นอย่างมาก  และทำให้ไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการได้  จึงมีนโยบายเร่งรัดจัดระเบียบให้มีเพียงโรงแรมที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

สำหรับสถานที่พักที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมเนื่องจาก  มีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายบางประการ  จังหวัดพร้อมที่จะพิจารณาช่วยเหลือเพื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง  ตามกฎหมายเป็นรายๆ ไป  จึงขอให้สถานประกอบการทั้ง 1,366 แห่งมาขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรมให้มีความถูกต้อง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560  เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพให้เป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากสถานประกอบการ สถานที่พักประเภทอื่น ไม่มาดำเนินการขึ้นทะเบียนตามประกาศของจังหวัดภูเก็ต ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางจังหวัดดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป  นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่า การดำเนินการจัดระเบียบโรงแรมจะทำให้ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลงได้

ด้านนายสนิทกล่าวว่า การจัดระเบียบโรงแรมจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการห้องพักของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

ขณะที่นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า การจัดระเบียบโรงแรมของจังหวัดภูเก็ตจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้นด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์