ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387

ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387

ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387

นายจักรภพ ฉิมอำพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจากบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้แท้ 100% กว่า 600 กล่อง ให้กับ มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387 (Childline Thailand) อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทิปโก้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากขึ้น ด้วยการส่งต่อพลังใจให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าหรือถูกทอดทิ้งจากทั่วประเทศเป็นสมาชิกในศูนย์เกือบ 200 คน ผ่านน้ำผลไม้ทิปโก้ 100% ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง ช่วยเติมเต็มความสดชื่น และมีคุณประโยชน์ช่วยให้ร่างกายเด็กๆ แข็งแรงในทุกๆ วัน

ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387
ทิปโก้ ส่งต่อพลังใจผ่านน้ำผลไม้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้มูลนิธิเดอะฮับ สายเด็ก 1387