คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา รักษาฟรี 5 ธันวา 59

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ศ.เกียรติยศ นพ. สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานคณะกรรมการแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา พร้อมด้วย พล.ท.นพ.เชิดชัย เจียมไชยศี ประธานคณะกรรมการบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด พล.ท.นพ.จุลเทพ ธีระธาดา ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์ และรศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย ศ.เกียรติยศ นพ. สงคราม กล่าวว่า คราตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี 2526 คราวที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯซึ่งเป็นระยะเวลายาวนาน พระองค์ได้เสด็จเข้ามาบริเวณชุมชนลาดพร้าว ที่ยังไม่มีการคมนาคมที่ดี และในปี 2530 พระองค์เสด็จบึงมักกะสัน เมื่อพิจารณาบริเวณนั้นแล้ว ทรงรับสั่งว่าที่ดินที่เป็นที่ลุ่มน่าจะต้องพัฒนาให้ประชาชนได้อยู่อาศัยได้ดีขึ้น ทรงมีพระราชปรารภว่า ที่ดินบริเวณนี้น่าจะต้องพัฒนาและต้องให้บริการด้านการรักษาพยาบาลประชาชนบริเวณนี้ด้วย พระองค์จึงทรงนึกถึงแพทย์ที่ตามเสด็จเวลาเยี่ยมราษฎร และเห็นว่าแพทย์ว่างจากตามเสด็จก็จะได้มาช่วยรักษาประชาชนบริเวณนี้ จึงตั้งสถานพยาบาลขึ้นมาและพัฒนาชุมชนควบคู่ไปด้วยกลายเป็นคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา การตั้งคลินิกนี้ไม่ได้มุ่งกำไรเป็นหลักขอให้คิดอัตราค่าตรวจรักษาพอสมเหตุผลและให้พอเลี้ยงตัวได้

รศ.นพ.สาธิต กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายใต้โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 จะให้บริการตรวจและรักษาด้านสุขภาพให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี กิจกรรมกายภาพบำบัดและบริหารร่างกาย แก้ไขนิ้วล็อคโดยไม่ผ่าตัด ฝังเข็มเพื่อบำบัดอาการปวด ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไปและโภชนาการ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์ นอกจากนี้ จะมีการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้กับพระสงฆ์และนักเรียนในวัดและโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับคลินิกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับบริการจะต้องเตรียมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ส่วนในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พระสงฆ์ใช้สุทธิบัตร ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 -13.00 น.