ไอร่าลีสซิ่งเนื้อหอม NEC Capital ยักษ์การเงินญี่ปุ่น เข้ามาเป็นพันธมิตรถือหุ้น 20%

ไอร่าลีสซิ่งเนื้อหอม NEC Capital ยักษ์การเงินญี่ปุ่น เข้ามาเป็นพันธมิตรถือหุ้น 20%
ไอร่าลีสซิ่งเนื้อหอม NEC Capital ยักษ์การเงินญี่ปุ่น เข้ามาเป็นพันธมิตรถือหุ้น 20%

ไอร่าลีสซิ่งเนื้อหอม NEC Capital ยักษ์การเงินญี่ปุ่น เข้ามาเป็นพันธมิตรถือหุ้น 20%

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  โดย นายอนันต์  ศิริแสงทักษิณ  และนางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม  กรรมการผู้มีอำนาจ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง  จำกัด (มหาชน) ที่ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ถืออยู่ให้กับ บริษัท เอ็นอีซี  แคปปิตอล โซลูชั่นส์  ลิมิเต็ด (NEC Capital Solution Limited)  บริษัทยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจการเงินของญี่ปุ่น  จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20% ของทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยทางบริษัท NEC Capital มี Mr.Tomoo  Imazeki  President และ Mr.Kobayashi  Tatsuru Executive Officer ลงนาม  

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 91.85%  ในบมจ.ไอร่า ลีสซิ่ง กล่าวว่า  “บริษัท NEC  Capital ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มไอร่าเป็นอย่างดี  ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของบริษัทไอร่าลีสซิ่ง จึงต้องการเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมมือในทางธุรกิจ และเจรจาตกลงที่จะเข้ามาถือหุ้น 20% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ NEC มีต่อ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล แม้สภาพเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตจากโควิด-19”

NEC Capital Solution Limited เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อลีสซิ่ง และที่ปรึกษาการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น มี NEC Corporation บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยี และ Sumitomo  Mitsui  Finance & Leasing Company Limited  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  มีแผนที่จะขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยร่วมมือและสนับสนุนบริษัทพันธมิตรอย่าง บมจ.ไอร่า ลีสซิ่ง เพื่อปล่อยสินเชื่อและให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรมากขึ้น

การเข้ามาเป็นพันธมิตรของ NEC Capital ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจให้กับ บมจ.ไอร่า ลีสซิ่ง ในการเข้าไปเปิดตลาดทางด้านเทคโนโลยี นอกเหนือจากการทำตลาด SMEs  ด้านอุตสาหกรรมและรายย่อยในปัจจุบัน โดยจะได้รับโอกาสในการเข้าไปปล่อยสินเชื่อทั้งด้าน  Operating Lease  Financial Lease Hire Purchase แก่บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ NEC Capital จะนำเข้ามา รวมถึงเพิ่มโอกาสในการปล่อยสินเชื่อแก่บริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ แม้ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล จะขายหุ้นของ บมจ.ไอร่า ลีสซิ่ง ให้กับพันธมิตรอย่าง NEC Capital ไป 20%  แต่บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คงเหลือสัดส่วนหุ้นทั้งหมด 71.85% การขายหุ้นครั้งนี้เป็นการสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นจากการขายเงินลงทุนของบมจ.ไอร่า แคปปิตอล ถึง 85% ของมูลค่าเงินลงทุน และช่วยสร้างโอกาสที่จะนำกำไรดังกล่าวไปลงทุนต่อเนื่องหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบมจ.ไอร่า แคปปิตอล ต่อไป