ขานรับการค้ายุคใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ ดัน Y Together สู่ สังคมไร้เงินสด 

ขานรับการค้ายุคใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ ขับเคลื่อนนโยบาย Y Together สู่ สังคมไร้เงินสด พร้อมขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ รองรับรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว (เหนือ) 

ตลาดยิ่งเจริญ เผยแผนปี 2564 ขับเคลื่อนตามนโยบาย Y Together มุ่งสู่ “Cashless Society สังคมไร้เงินสด” วิถีการค้ายุคใหม่ New Normal ช่วยลดความเสี่ยงติดต่อโรค และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ รองรับรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว (เหนือ) จัดแคมเปญต้อนรับลูกค้า 10,000 คนแรก ที่สัญจรด้วยรถไฟฟ้า BTS และลง ณ สถานีสะพานใหม่ (N20) ฝั่งตลาดยิ่งเจริญ รับทันทีถุงรักษ์โลก N20 เพียงร่วมเป็นครอบครัวตลาดผ่าน Line OA

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ตลาดยิ่งเจริญกำลังก้าวสู่ปีที่ 66 โดยในปี 2564 เดินหน้าตามนโยบาย “Y Together” มุ่งมั่นสู่ “Cashless Society : สังคมไร้เงินสด” สร้างช่องทางใหม่ของการซื้อ-ขายสินค้า และการใช้บริการ เป็นการดำเนินธุรกรรมสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ตลาดยิ่งเจริญได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ค้าและผู้ซื้อที่มาจับจ่ายใช้สอย และมีจุดมุ่งหมาย “เพื่อรักษาแหล่งอาหาร และวัตถุดิบให้ประชาชน” โดยเริ่มตั้งแต่การรณรงค์ และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ภายใต้ “มาตรการยิ่งเจริญ ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่ พิชิตไวรัส COVID-19”

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ

และมองต่อว่า การพัฒนาตลาด ยังคงขับเคลื่อนตามนโยบาย Y Together กล่าวคือการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “ผู้ค้า” ดังนั้น การสร้างแคมเปญในปี 2564 นี้มีความมุ่งมั่นสร้างการค้ารูปแบบใหม่ด้วย “Cashless society สังคมไร้เงินสด” ถือเป็นการลดเสี่ยงหลายประการ เพียงเเค่สแกนเเล้วจ่าย โดยจะเริ่มในปีหน้าประมาณไตรมาสที่ 1 ทางตลาดยิ่งเจริญจะร่วมมือกับสถาบันการเงิน และบริษัทชั้นนำ จัดทำ MOU ร่วมกัน ได้แก่ ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด กำหนดให้ผู้ค้า และรณรงค์ผู้ซื้อ ให้โหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ แล้วจัดทำ QR Code ติดหน้าร้านให้สามารถจ่ายเงินผ่านแอพได้ทันที ถือเป็นการรองรับทุกการใช้จ่ายจากทุกธนาคาร

รวมทั้งการเพิ่มระบบทางเลือกการซื้อ-ขายที่สะดวกซึ่งอาจมีสิทธิประโยชน์เพิ่ม ด้วยการนำระบบ “E-Wallet” คือกระเป๋าเงินออนไลน์ เริ่มต้นเป็นความร่วมมือกับ ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท ธนาคารไทยเครดิต ภายใต้ MOU “ปีใหม่นี้ มีแต่ได้” เบื้องต้นระยะแรกตั้งแต่ ธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 และมีแนวคิดพัฒนาความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อนำการใช้จ่ายในศูนย์อาหารของตลาด ผ่านทรูวอลเล็ท ซึ่งทั้งนี้ ทางตลาดมีแนวคิดเปิดกว้างต้อนรับพันธมิตรที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการเปิดให้บริการทั้งสายของรถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีเขียวเหนือ) สถานี “สะพานใหม่ (N20)” ภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่งผลให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จะเดินทางมาจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญมากขึ้น และปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปจากเดิม และการนำนโยบาย “Cashless Society สังคมไร้เงินสด” เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและมีการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยพบว่ากลุ่มคนไทยที่ทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดคือกลุ่มคน Gen Y และ Gen X ทั้งการสั่งซื้อของออนไลน์ การโอนเงิน การจ่ายค่าอาหารหรือใช้จ่ายตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าด้วย

โดยสังคมไร้เงินสดจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ความปลอดภัยอย่างน้อยด้วย 6 ประการคือ 1. ไม่เสี่ยงรับเชื้อโรค 2. ไม่เจอเงินปลอม 3. ไม่กังวลเงินทอน 4. ไม่เสี่ยงเงินหาย 5. ไม่ถูกโจรกรรม และ 6. ไม่ถูกโกง

ทางตลาดยิ่งเจริญได้จัดแคมเปญ ฉลองการเปิดให้บริการสถานี “สะพานใหม่ (N20)” และต้อนรับลูกค้าผู้มีอุปการคุณ จำนวน 10,000 คนแรก ที่สัญจรด้วยรถไฟฟ้า BTS และลง ณ สถานีสะพานใหม่ (N20) ฝั่งตลาดยิ่งเจริญ รับทันที ถุงรักษ์โลก N20 เพียงร่วมเป็นสมาชิกกับตลาดยิ่งเจริญ ทาง Line OA (Line Official Account) คาดว่าจะได้กลุ่มสมาชิกลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาจำนวนมาก

“ทั้งหมดนี้เป็นนโยบายสานต่อจากปี 2563 แบบต่อเนื่อง เรียกว่า Y Together มีองค์ประกอบ 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์กรรอบด้าน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาตลาดยิ่งเจริญให้เกิดการยอมรับจากทั้งผู้ค้า องค์กรธุรกิจ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้เป็นตลาดสดมาตรฐานของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาตลาดสู่การเป็น Green Market ตลาดยิ่งเจริญยังคงมุ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม และก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงไปพร้อมๆ กับกลุ่มของคู่ค้า ลูกค้า พันธมิตร และชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยที่ผ่านมาจากการดำเนินนโยบาย Y Together มีผลตอบรับจากสังคม ผู้ค้า และชุมชนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการค้าต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสากล สุดยอดแหล่งอาหารสุขภาวะสังคม”

นอกจากนั้น ทางตลาดยังพร้อมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ด้วยสินค้าที่หลากหลาย จัดชุดสินค้าของขวัญปีใหม่ที่คัดสรร ตอบโจทย์ความปรารถนาดีจากผู้ให้สู่ผู้รับ อาทิ ชุดของขวัญพิเศษสำหรับครอบครัว ชุดผ่อนคลายสุขภาพ ชุดของขวัญสำหรับคนที่คุณห่วงใย ชุดของขวัญต้านโควิด-19 ชุดของขวัญยิ่งสุข และชุดตะกร้าหวายพื้นเมือง

จัดโปรโมชั่นซื้อครบ 3,000-5,000 บาท รับส่วนลด 150 บาท ซื้อครบ 5,001-7,000 บาท รับส่วนลด 350 บาท ซื้อครบ 7,001-10,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งพรีออร์เดอร์สินค้าได้เพื่อความสะดวกและได้รับสินค้าในเวลาที่แน่นอน เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีลูกค้ารอจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Y CARD ซื้อสินค้าในร้านยิ่งสุข ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 จะได้รับของสมนาคุณ อาทิ กระบอกน้ำ, ชุดพกพา, ชุดกล่องข้าว อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2564 ผ่านเฟซบุ๊ก : songsoddelivery และ Line : @songsod