ตัดดอกกัญชา เตรียมผลิตยาส่ง รพ. พร้อมให้ความรู้ การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป

ตัดดอกกัญชา เตรียมผลิตยาส่ง รพ. พร้อมให้ความรู้ การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป
ตัดดอกกัญชา เตรียมผลิตยาส่ง รพ. พร้อมให้ความรู้ การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป

ตัดดอกกัญชา เตรียมผลิตยาส่ง รพ. พร้อมให้ความรู้ การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ได้ร่วมกันตัดช่อดอกกัญชา สายพันธ์ุ Charlottee Angle เพื่อนำมาผลิตยา THC:CBD;1:1 และยา CBD 10% สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อภัยภูเบศร ตัดดอกกัญชา

พญ.โศรยา เล่าถึงรายละเอียดการเตรียมยากัญชาว่า จากการหารือกับแพทย์ และหลักฐานทางวิชาการที่มีในปัจจุบัน พบว่า ยาที่มี CBD หรือ cannabidiols เด่น มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางสมอง เช่น ผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยพาร์กินสัน  ในขณะเดียวกัน การนำ CBD มาผสมกับ THC ก็จะช่วยเสริมฤทธิ์และลดผลข้างเคียงของ THC ซึ่งมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยประคับประคอง ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงในการผลิตยาที่มีคุณภาพสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ จึงได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เนื่องจากสายพันธุ์ไทยมี THC สูง นำมาปลูก และเตรียมผลิตยา และควบคุมคุณภาพยาให้มีมาตรฐาน

ดอกกัญชา ส่งทำยา

“เรามีเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน คือ เป็นโมเดลและพี่เลี้ยงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไปผลิตยา ประสบการณ์การปลูกที่มีมา 1 ปี ทำให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและพร้อมถ่ายทอดให้กับเกษตรกร โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ขอให้ไปร่วมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรทั้ง 12 เขตสุขภาพ โดยจะถ่ายทอดทั้งความรู้ในการปลูก การเก็บเกี่ยว และแปรรูปเบื้องต้น เพราะกระบวนการเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพยาทั้งสิ้น” พญ.โศรยา กล่าวในตอนท้าย