ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2020

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2020

คุณจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดีกับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2020 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยมีลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารจำนวน 2 บริษัท ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Built-in Kitchen Appliance คุณภาพจากประเทศอิตาลี ได้รับรางวัล Silver Award ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading) และ บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ”สยาม” ได้รับรางวัล Gold Award ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) สะท้อนให้เห็นถึงธนาคารให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย