MTL ผนึก BDMS-ไฟเซอร์ เปิดตัว MTL Health Buddy นำร่อง รพ.กรุงเทพ

MTL ผนึก BDMS-ไฟเซอร์ เปิดตัว MTL Health Buddy บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพครบวงจร นำร่องที่แรก รพ.กรุงเทพ

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว MTL Health Buddy ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพครบวงจรมิติใหม่ของ Health Ecosystem นำร่องผนึกบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้านบริการทางการแพทย์อย่างครบถ้วน รวมทั้งสิทธิพิเศษเหนือระดับ พร้อมเติมเต็มจากไฟเซอร์ ด้วยทางเลือกการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม แบบ Targeted Therapy

คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัว “MTL Health Buddy” ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อเป็นการ เติมเต็ม Customer Journey ให้กับลูกค้าในมิติของ Health Ecosystem โดยเป็นการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล บริษัทยา และร้านขายยานำร่องด้วยการจับมือกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ให้บริการด้านการแพทย์อย่างครบถ้วน รวมทั้งสิทธิพิเศษแบบเหนือระดับ พร้อมผนึก บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในการเข้าถึงการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy)

โดย “MTL Health Buddy” เป็นบริการผู้ช่วยด้านสุขภาพครบวงจร สิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ที่พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ค้นหาศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ค้นหาแพทย์ที่เหมาะกับโรค ทำการ  นัดหมาย ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสิทธิพิเศษแบบเหนือระดับอีกมากมาย เพียงโทรเข้ามาที่  02-290-2795 จากนั้นแจ้งข้อมูลและความต้องการใช้บริการหรือข้อมูลด้านสุขภาพที่ต้องการแก่ MTL Health Buddy ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นับเป็นมิติใหม่ของการให้บริการลูกค้า และยังช่วยขจัดปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ในธุรกิจประกันชีวิต ส่วนใหญ่เน้นการขายประกันและอาจมีคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแบบไม่ได้ลงลึกมาก เมืองไทยประกันชีวิต เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการค้นหาวิธีหรือแนวทางที่จะช่วยขจัดปัญหาที่เป็น Pain Point ของลูกค้า และด้วยแนวคิดในการช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยเรา มีความแข็งแกร่งเรื่องการแพทย์ จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว MTL Health Buddy ในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ และไฟเซอร์ ที่มาช่วยเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพได้อย่างครบถ้วน ในอนาคต เมืองไทยประกันชีวิตเอง ก็เตรียมที่จะขยายการเป็นพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าตามพันธกิจขององค์กรที่พร้อมเคียงข้างและดูแลในทุกช่วงของชีวิต ด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ (Customer Life Time Partners and Trusted Health Advisor) และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องคุณสาระ กล่าว

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ในโครงการ MTL Health Buddy ครั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary Care) ที่มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ การให้การรักษาพยาบาลในเชิงลึก ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์สหสาขาวิชา และยังมีหน่วยงานของศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย  และเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งจะรองรับความร่วมมือจากเครือข่ายในอนาคต ดังนั้น การหาพันธมิตร การจับมือกับบริษัทประกัน ที่มีศักยภาพและมีฐานตลาดกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก ที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพิ่มช่องทางให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

โครงการ MTL Health Buddy ในส่วนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการการปรึกษาแพทย์แบบ Teleconsultation ทางโรงพยาบาลในเครือมีความพร้อม ทั้งการปรึกษาปัญหาสุขภาพจากอาการป่วย หรือการวางแผนสุขภาพเชิงป้องกัน รวมไปถึงการหา Second opinion  โดยมีทีมแพทย์จากศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Center of Excellence  ในสาขาต่างๆ ร่วมให้คำปรึกษา อาทิ โรคสมอง หัวใจ มะเร็ง  กระดูก หรืออุบัติเหตุ การเจ็บป่วยที่รุนแรง ฯลฯ หากเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จะมีการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็ง  พร้อมแนะนำการเลือกใช้ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ซึ่งได้ร่วมมือกับทางไฟเซอร์ ในการให้ยามุ่งเป้าเพื่อการรักษาในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดในการรับบริการโรงพยาบาล ค่ายา ค่าห้อง การดูแลการเยี่ยมไข้ รวมไปถึงการบริการ รถรับส่งกลับบ้าน ในผู้ป่วยที่รักษาตัวภายในโรงพยาบาล โดยร่วมกับ CABB TAXI  ซึ่งจะเป็นรถขนาดใหญ่สามารถเข็นรถเข็นขึ้นได้ มีระบบความปลอดภัย รวมถึงพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support โดยบุคลากรของโรงพยาบาล

สำหรับแผนการดำเนินงานโปรเจ็กต์ MTL Health Buddy ตอนนี้เราจะเริ่มให้บริการโครงการนำร่องที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ประกอบไปด้วย 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกการรักษาโรคในระดับตติยภูมิ ตั้งแต่แรกเริ่มตรวจวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุการรักษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกสาขาในระยะถัดไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และจะเตรียมขยายสาขาไปยังเครือข่ายใน BDMS และสาขาต่างจังหวัดเป็นลำดับ เพื่อให้ครอบคลุมให้คำปรึกษา รวมถึงให้ผู้ทำประกันได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายได้ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย และ อินโดไชน่า กล่าวว่า บริษัท ไฟเซอร์ ยืนหยัดที่จะนำพานวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรคที่ก้าวล้ำมาสู่สังคมไทย ภายใต้ปณิธาน ‘Breakthroughs that Change Patients’ Lives’ ทั้งยังตั้งอยู่บนแนวทางที่จะขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงยานวัตกรรมของไฟเซอร์ เช่น ภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา เชิงนวัตกรรม โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมประกันชีวิตและการให้บริการรักษา คือ เมืองไทยประกันชีวิต และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ของเมืองไทยประกันชีวิต ในโครงการ Health Buddy ให้เข้าถึงการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) โดยเริ่มต้นโครงการด้วยกลุ่มคนไข้มะเร็งเต้านมในผู้ป่วยทุกระยะ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ซึ่งบริษัท ไฟเซอร์ ยังอยู่ระหว่างการหารือถึงความเป็นไปได้ในการเตรียมขยายสิทธิประโยชน์ ในด้านการรักษากลุ่มโรคอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1766, 02-290-2795 หรือ www.muangthai.co.th