เปิด 5 ทักษะจำเป็น ยุคดิจิทัลครองเมือง ใครที่กำลังหางานอยู่ต้องรู้

เปิด 5 ทักษะจำเป็น ยุคดิจิทัลครองเมือง ใครที่กำลังหางานอยู่ต้องรู้

การเติบโตในสายงานและเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในยุคนี้ต้องเร่งพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของตนเอง ให้พร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จนสามารถเติบโตในสายอาชีพนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ เผย 5 ทักษะที่ผู้หางานยุคดิจิทัลต้องหาความรู้นอกตำรา ประกอบด้วย

  1. มีทักษะรอบด้าน ภาษาดี มีความรู้เรื่องดิจิทัล
  2. เข้าใจและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  3. ใช้เทคโนโลยีเป็น
  4. เชี่ยวชาญในสายงาน
  5. มีทัศนคติเชิงบวก