ทีเอ็มบี-ธนชาต ผุด The Basket ผักเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เสริมแกร่งธุรกิจ

ทีเอ็มบีและธนชาต ผุด The Basket ผักเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน โครงการเสริมแกร่งธุรกิจ ให้เกษตรกร

ทีเอ็มบีและธนชาต มุ่งมั่นคืนประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ผ่านโครงการ FAI-FAH for Communities ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change ล่าสุดเดินหน้าเพื่อสร้างความแกร่งให้กับธุรกิจเพื่อสังคม กับโครงการ “The Basket ผักเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแปลงเล็ก และสร้างคุณค่าแห่งการแบ่งปันให้คนไทยได้บริโภคผักอินทรีย์คุณภาพดี และปลอดภัยต่อสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

คุณก้องกิดากร เจิมแพทย์จรรยา หัวหน้าโครงการ The Basket ผักเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน

คุณก้องกิดากร เจิมแพทย์จรรยา หัวหน้าโครงการ The Basket ผักเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เผยว่า “The Basket ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรแก้วกล้า ในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนสมาชิกกว่า 20 ครอบครัว และมีอาชีพปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมด ด้วยความตั้งใจให้คนทั่วไปได้รับประทานผักที่มีคุณภาพดี และปลอดสารเคมี แต่ในขณะเดียวกันยอดขายกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทางอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต ได้เข้ามาช่วยเสริมความแกร่งด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยให้คำแนะนำในด้านต่างๆ อาทิ การทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เทคนิค และวิธีการกระตุ้นยอดขายบนตลาดออนไลน์ และการขยายกลุ่มผู้บริโภคให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงช่วยสร้างโมเดลการบริหารจัดการระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณก้องกิดากร กล่าวต่อว่า “เราตั้งใจเข้ามาช่วย The Basket เพื่อให้ธุรกิจที่ไม่แสวงผลกำไรเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน และเกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่เราทำงานกับ The Basket ถือว่าประสบความสำเร็จ โดยแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้น และที่สำคัญทีมอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต ภาคภูมิใจมากที่ได้ร่วมมือร่วมแรงใจกันส่งมอบ Business Model ให้ The Basket สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป ซึ่งการลงมือช่วยเปลี่ยนในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ Make REAL Change ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เสริมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้เกษตรกร ไปจนถึงปลายน้ำ คือ ผู้บริโภคได้รับประทานผักอินทรีย์คุณภาพดี และปลอดภัยจากพื้นที่ของเกษตรกรไทย”

ด้าน นางสาวฐาณัฒรวีย์ ศรีสยาม หุ้นส่วนและผู้จัดการธุรกิจเพื่อสังคม The Basket organic กล่าวว่า “อยากขอขอบคุณอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตที่เห็นความสำคัญของผักอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรแปลงเล็กๆ อย่างพวกเรา ที่มีความตั้งใจที่จะส่งผลผลิตที่ปลอดสารเคมีให้ถึงมือผู้บริโภคได้รับประทานอย่างปลอดภัย ซึ่งผลผลิตของกลุ่มเราส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัว อาทิ พริก ต้นกะเพราป่า มะนาวแป้นรำไพ นอกจากนี้ ยังมีไข่เป็ด ไข่ไก่ ที่เลี้ยงจากแม่ไก่ตามธรรมชาติ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องของกลยุทธ์การขายสินค้าและการตลาด รวมถึงการจัดการระบบต่างๆ ที่จะคำนวณต้นทุน รายได้ ที่กลุ่มไม่เชี่ยวชาญ ดังนั้นเมื่ออาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตก้าวเข้ามาช่วยเสริมความรู้ ทำให้เราปลดล็อกและคลายความกังวลสิ่งต่างๆ มากขึ้น เพราะได้เข้ามาสอนเรื่องระบบการจัดการ การทำตลาดออนไลน์ รวมถึงการหาช่องทางและขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เข้าใจได้อย่างง่ายๆ และสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดได้ขยายโอกาสโดยสร้างช่องทางการขายในหน้าเพจ Facebook :  The Basket ตะกร้าผักจากสวนของคุณ โดยคนทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกรับผักมีคุณภาพ และปลอดภัย เป็นรายเดือนและรายสัปดาห์ได้ ส่งตรงถึงบ้าน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างดี”

The Basket เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่นเดียวกับทีเอ็มบีและธนชาต ที่ตั้งใจเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และความสำเร็จของเหล่าอาสาสมัครทีเอ็มบี และธนชาต ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำโครงการที่คืนประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากเหล่าอาสาสมัครกันต่อที่ www.tmbfoundation.or.th