อธิบดีอนามัย ชี้ ขรก.ออกกำลังกายวันพุธ ช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธเวลา 15.00-16.30 น. ว่า จะช่วยลดปัญหาพฤติกรรมเนือยนิ่ง และทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ได้ องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าในเด็กควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 60 นาทีต่อวัน ส่วนผู้ใหญ่มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 150 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งระดับของการมีกิจกรรมทางกายมี 3 ระดับคือ 1.กิจกรรมทางกายทั่วๆ ไป เช่น การเดิน การเคลื่อนไหวร่างกาย 2.ออกกำลังกาย จะมีความหนักมากขึ้น เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น และ 3.กีฬา ซึ่งจะมีความหนักกว่าการออกกำลังกาย

นพ.วชิระกล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมอนามัยได้ยกร่างยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข และคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนเมษายน 2560 โดยเน้นการมีกิจกรรมทางกายของคน 5 กลุ่มวัย ได้แก่ 1.แม่และเด็กปฐมวัย 2.วัยเรียนและวัยรุ่น 3.วัยทำงาน 4.ผู้สูงอายุ และ 5.กลุ่มเฉพาะหรืออาชีพต่างๆ โดยตั้งเป้าว่าคนไทยจะต้องมีกิจกรรมทางกายเพียงพอร้อยละ 84 ระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลงร้อยละ 10

 

 

ที่มา มติชน