อาชีพใหม่แห่งวงการสปอร์ต! นักฟื้นฟูทางการกีฬา ตอบโจทย์สังคมอนาคต

อาชีพใหม่แห่งวงการสปอร์ต! นักฟื้นฟูทางการกีฬา ตอบโจทย์สังคมอนาคต

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) มุ่งสร้าง นักฟื้นฟูทางการกีฬา ให้เป็น อาชีพใหม่ ทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูนักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บทางการกีฬาหรือหลังผ่าตัดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ให้สามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ใหม่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยศาสตร์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู สารอาหารเพื่อการรักษา เทคนิคการโค้ช รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานบริการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดี คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในปีการศึกษา 1/2564 โดยหลักสูตรนี้ไม่ใช่วิชาชีพทางการแพทย์ แต่เป็นอาชีพใหม่ในวงการกีฬา โดยมีเป้าหมายคือมุ่งผลิตบุคลากรสายอาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักฟื้นฟูทางการกีฬา ที่เรียกว่า Sports Rehabilitation

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดี คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเทศไทย เรื่องกีฬาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะการวิ่ง การปั่นจักรยาน การแข่งขันทางการกีฬา หรือแม้แต่ฟุตบอล สามารถเล่นเป็นอาชีพได้ ซึ่งในปัจจุบัน นักกีฬาอาชีพกำลังได้รับความนิยมและเป็นอาชีพเด็กๆ ใฝ่ฝัน ทั้งนี้ ในต่างประเทศที่มีระบบการพัฒนานักกีฬาที่สมบูรณ์แบบครบวงจร จะมีคนกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เป็น Rehab Coach ซึ่งเป็นโค้ชที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู ในมหาวิทยาลัยรังสิต เราจะใช้เป็น Sports Rehabilitation ซึ่งอยู่ในหลักสูตรชื่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์การกีฬา)

ดร.วรชาติ กล่าวอีกว่า หากพูดถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทาง Sports Medicine ในประเทศไทย จะเป็นเพียงองค์ความรู้แขนงหนึ่งในวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) และหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัยเท่านั้น แต่ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกแบบหลักสูตรที่เน้นเวชศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ เพราะนอกจากจะสามารถออกแบบการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว นักศึกษา ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การผ่าตัดและการรักษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางการกีฬา สามารถใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายตามชนิดและประเภทของกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล เช่น เครื่องทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางหัวใจและปอด เป็นต้น รวมไปถึงแปลผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ สามารถทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด เป็นต้น

นักฟื้นฟูทางการกีฬา ตอบโจทย์สังคมอนาคต

เพราะฉะนั้น เราจึงผลิตคนตรงกลางที่มีความสามารถ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และความรู้ทางด้านการแพทย์ ทำหน้าที่เรียกว่าเป็น Sports Rehabilitation หรือนักฟื้นฟูทางการกีฬา ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบให้คนกลุ่มนี้เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่คล้ายๆ กับเป็นโค้ชทางการกีฬา โดยเฉพาะการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูที่มีการบาดเจ็บจากการกีฬาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่มาของการเปิดหลักสูตรดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ คณะกายภาพบำบัดฯ ได้ออกแบบให้หลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา และหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ สองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรดับเบิ้ล ดีกรี (Double Degree) คู่กัน หมายความว่าคนที่เรียนหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์แล้ว หากต้องการที่จะได้อีกปริญญาในหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา เขาสามารถเรียนเพิ่มอีก 9 หน่วยกิต ก็จะได้หลักสูตร 2 ปริญญาใน 4 ปี หรือ 4 ปีครึ่ง โดยต้องมีการวางแผนการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นปี นั่นหมายความว่า เขาจะเป็นนักชรัณสุขศาสตร์ และมีความรู้ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา ฉะนั้น เราถึงเห็นธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูการบาดเจ็บทางกีฬาในผู้สูงอายุ

“นี่คืออาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากการที่เขาเรียน Combine แบบนี้ ในขณะเดียวกัน คนที่เรียนหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา และเรียนเพิ่มอีก 9 หน่วยกิต 4 ปี ก็จะได้ปริญญาในหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ไปด้วย หมายความว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดฟิตเนส หรือฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกัน และนี่คือการเกิดงานใหม่หรืออาชีพใหม่ที่จะตอบโจทย์สังคมในอนาคตข้างหน้า” คณบดีคณะกายภาพบำบัดฯ กล่าว

หลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-791-6000 ต่อ 1453 หรือ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา โทร. 02-791-5500-10