TWZ ลุยโลจิสติกส์ ดัน รถยนต์ไฟฟ้าเช่า-ซื้อ ดึง ผปก. รายย่อย ร่วมธุรกิจ

TWZ ลุยโลจิสติกส์ ดัน รถยนต์ไฟฟ้าเช่า-ซื้อ ดึง ผปก. รายย่อย ร่วมธุรกิจ

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีมติให้บริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด (SKY-L)

ซึ่งก่อนหน้านี้ TWZ ได้มีมติอนุมัติให้ถือหุ้นผ่านบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จำกัด ในสัดส่วน 100% เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด จากกลุ่มคุวานันท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่า 555 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัท SKY-L จะดำเนินการเพิ่มทุน

โดยออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 735,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 735 ล้านบาท จัดสรรให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของดีจริง ออโต้ จำนวน 555,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 555 ล้านบาท และจัดสรรให้อิเลคตร้า โมทีฟ จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 180 ล้านบาท

หลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าว TWZ จะถือหุ้นทางอ้อมในสกายเวลล์ ลีสซิ่ง (SKY-L) คิดเป็น 25% ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดีจริง ออโต้ จะถือหุ้น SKY-L ในสัดส่วน 75% ทั้งนี้ สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าระยะยาวสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ทั่วไป

พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในประเทศและในภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยมีผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่มดีจริง ออโต้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวในส่วนของรถยนต์ทั่วไป ขณะที่บริษัท อีวี สมาร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ TWZ ได้มีมติอนุมัติให้เข้าถือหุ้น 60% จะดูแลในส่วนรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่า

ธุรกิจหลักของเรายังคงเป็นธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งยังอยู่ในกระแสของการเติบโต แต่ที่ผ่านมา เราพูดเสมอว่า เราพร้อมที่จะปรับตัวไปสู่การทำธุรกิจที่เป็นกระแสหรือเป็นเทรนด์ของโลก ซึ่งต้องยอมรับว่า ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์เติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ TWZ ศึกษาเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV มาโดยตลอด และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง จะเป็นแนวโน้มหลักในระยะต่อไปอย่างแน่นอน เพราะต้นทุนจะต่ำลงในระยะยาว เรียกว่าราคาลงมาเกือบเท่าราคารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ด้านต้นทุนการดูแลรักษา ต้นทุนพลังงานก็ถูกลง ทำให้ประหยัดทุนไปได้กว่า 20-30% และต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงประโยชน์ทางด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต่างให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น การขยายเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่าและเช่าซื้อในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการขยายการเติบโตให้กับ TWZ ในอนาคตคุณพุทธชาติ กล่าว

ด้าน คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธานกรรมการ บริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด (SKY-L) กล่าวว่า ภารกิจหลักของบริษัท คือ การสนับสนุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ให้เช่า ร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก อย่างดีจริง ออโต้โดยโครงการแรก บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Fresh Line (เฟรช ไลน์) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ โดยเบื้องต้น คาดว่า Fresh Line จะจัดหาผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาร่วมธุรกิจรถซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายในระยะแรกจำนวน 500 คัน ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

รถซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ของ Fresh Line ไม่ได้จำกัดแค่การขายกับข้าว อาหารสด หรือผลไม้สด เหมือนรถขายกับข้าวทั่วไป เพราะสินค้าของ Fresh Line จะมีความหลากหลายกว่า มีทั้งของอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยช่วงแรกเราคาดว่า รถให้เช่าและเช่าซื้อในโครงการของ Fresh Line จะเป็นรถยนต์ทั่วไปในสัดส่วน 75% และเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 25% ซึ่งข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถควบคุมอุณหภูมิของอาหารสดได้ โดยมีตู้แช่อาหารเป็นส่วนหนึ่งของรถ ซึ่งถือเป็นอีกมิติของบริการขนส่ง ขณะเดียวกัน เรายังได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จะสนับสนุนสถานีชาร์จไฟฟ้า รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นที่จะทำให้สถานีบริการกระจายครอบคลุมได้ทั่วประเทศคุณพงชาญ กล่าว

นอกจากนี้ SKY-L ยังจะเดินหน้าผลักดันโครงการรถขนส่งสาธารณะ หรือรถแท็กซี่ไฟฟ้า (EV) ซึ่งปัจจุบันรถแท็กซี่ที่ให้บริการทั่วไปมีสภาพเก่าและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะก่อให้เกิดผลดีกับสภาพแวดล้อม ขณะที่ผู้ขับขี่สามารถประหยัดค่าบำรุงรักษา ประหยัดค่าพลังงาน และราคารถยนต์ไฟฟ้าอาจจะมีราคาใกล้เคียงหรือถูกกว่าราคารถยนต์ทั่วไป ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้ผู้ขับขี่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัท พร้อมสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งให้เช่าซื้อ รวมถึงให้เช่าขับ ทั้งนี้ เชื่อว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 อุตสาหกรรมรถขนส่งสาธารณะจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากประสบปัญหาซบเซาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวจะทำให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น และเชื่อว่าผู้ขับขี่ในนามส่วนบุคคล รวมถึงสหกรณ์แท็กซี่ จะสนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่า ในช่วงแรก SKY-L จะสามารถให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าให้เช่าซื้อและให้เช่าขับได้ราว 400 คันต่อเดือน

หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตอย่างมาก เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป นิยมซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จำนวนมากมีความสนใจที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้เช่า สะท้อนว่าธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก และถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของเรา ขณะที่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างให้การสนับสนุนสถานีบริการชาร์จไฟฟ้า ซึ่งเมื่อสถานีบริการครอบคลุมทั่วประเทศก็จะสร้างความสะดวกให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นประธานกรรมการ SKY-L กล่าว

พร้อมกันนี้ SKY-L มีแผนที่จะขยายกิจการสู่ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือนาโนไฟแนนซ์ โดยให้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าที่เป็นทะเบียนการค้าหรือเป็นพนักงานประจำที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดกิจการ รวมทั้งแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยลูกค้าสามารถกู้เงินได้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งจะสอดรับกับโครงการเปิดรับผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมโครงการรถซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ของ Fresh Line รวมถึงโครงการรถแท็กซี่ EV และโครงการอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย