เปิดทริก สร้าง Storytelling อย่างไร ให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค

เปิดทริก สร้าง Storytelling อย่างไร ให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมสินค้าบางอย่าง ดูเป็นสินค้าธรรมดาทั่วไป ใครๆ ก็ขายกัน แต่ทำไมคนถึงให้ความสนใจและซื้อกันเยอะ แถมบางอย่างก็ยอมจ่ายในราคาสูง สาเหตุมันเป็นเพราะอะไร

เพจ K SME ได้เฉลยคำตอบเอาไว้ ซึ่งนั่นก็คือ การสร้าง Storytelling ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่ทำให้ผู้บริโภคได้จดจำ รู้สึกดีไปกับแบรนด์ ทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้ ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ยุคนี้ไม่ทำไม่ได้

แล้ววิธีการสร้าง Storytelling จะต้องทำอย่างไรให้สำเร็จ แบรนด์ถึงจะเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้ ต้องทำยังไง?

1. ทุกคนเล่าเรื่องได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นนักสื่อสาร ไม่ต้องเรียนจบการเขียน ทุกคนแค่เล่าเรื่องเหมือนเล่าให้เพื่อนฟัง แต่เรื่องเล่านั้นต้องมีชีวิตอยู่ในนั้น และต้องเล่าออกมาจากใจ จากประสบการณ์

2. สไตล์ ท่าที โทนเสียง ของผู้เล่าที่เป็นตัวเอง ถ้าผู้เล่าเรื่องยังหาจุดยืนไม่เจอ ไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องไปทำไม การเล่าเรื่องก็จะขาดสิ่งที่บอกความเป็นตัวเอง ทำให้ยากในการจำ ขาดเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนฟังคนอ่าน เรื่องเล่านั้นเกิดขึ้น และหายไปจากใจได้ง่าย

3. คนเล่าเรื่องต้องมีประสบการณ์ จะเป็นประสบการณ์จากสิ่งที่ตัวเองเจอมา ได้ยินมา หรือใช้เวลาศึกษามา ถ้าเรื่องเล่านั้นเข้าไปทำงานกับความรู้สึกของคนเล่าได้ และยิ่งถ้าเกิดจุดเปลี่ยนในตัวคนเล่าได้อีก เรื่องเล่าก็จะยิ่งมีพลัง และมีผลต่อคนฟัง

4. คนเล่าเรื่องมัก “รู้สึก” มากกว่า “คิด” ความรู้สึกของคนเล่า จะมาจากประสบการณ์ และถ่ายทอดออกมาจากหัวใจ หัวใจความจริงแล้วแม่นยำกว่าสมอง และมีความจริงใจอยู่ในนั้น คนฟัง คนอ่านจะสัมผัสได้

5. คนเล่าเรื่องต้องทิ้งโครงสร้าง และเปิดกว้างกับตัวเอง ถ้าการกำหนดพิลลาร์ในการเล่า หรืออะไรก็ตาม จะเป็นกรอบที่ครอบความรู้สึกของคนเล่าไว้มากเกินไป เหมือนกับสร้างกรอบครอบความรู้สึกของคนอ่าน คนฟังไว้ด้วย เรื่องเล่านั้นจะขาดเสน่ห์ และไปต่อยากขึ้น

6. คนเล่าเรื่องมักสร้างคุณค่าให้กับบางสิ่งเสมอ เป็นสิ่งที่เราจะจำได้ ในเรื่องเล่าต้องมีคุณค่าของสิ่งที่ผู้เล่าให้คุณค่า ตรงชัด และมีความหมาย คุณค่านั้นจะทำงานในใจคน ประทับเข้าไปในความรู้สึก จนทำให้จำเรื่องเล่านั้น และคนเล่าเรื่องได้

7. เรื่องเล่าที่ดีมักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ  ได้ คือเรื่องเล่าที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น สามารถเชื่อมเข้าไปในชีวิต ในจิตใจคนได้ เป็นเรื่องเล่าที่ทำให้คิดต่อ หรือบางทีคนฟังคิดกลับเข้ามาที่เรื่องของตัวเอง และเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือเรื่องเล่าได้ทำงานกับเขาแล้ว คนฟัง คนอ่านจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องเล่า และผู้เล่าได้ตามมา