มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์อาสาฯ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วม เครือข่าย ฯลฯ จัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ตรวจรักษาดูแลประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 57,000 ราย

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) และจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 นำแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และเภสัชกร มากกว่า 500 คน เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 19 สาขา และคลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน บริการผู้ป่วยในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงฟรี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผู้แทนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โลห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ. พร้อมคณะ เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) และจังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการ

ได้แก่ รถเข็นวีลแชร์ 20 ราย จัดทำขาเทียม 50 ราย และมอบแว่นสายตาแก่เด็กที่สายตาผิดปกติ 173 ราย ​นอกจากนั้น ยังมีการมอบทุนการศึกษากองทุนเยาวชนคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีจำนวน 51 ทุน ทุนละ 2,000 บาท มอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก 20,000 ชิ้น จากโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด และชุดนักเรียน 800 ชุด และอื่นๆ อีกมากมาย

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผู้แทนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานครและท้องถิ่น โรงพยาบาลเอกชน และหน่วยราชการอื่นๆ ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ฟรี

ซึ่งเริ่มให้บริการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้บริการไปแล้วมากกว่า 50,000 ราย และตั้งเป้าหมายการตรวจรักษาผู้ป่วยในปีนี้จำนวน 56,000 ราย โดยวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 จัดให้บริการที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คาดว่าจะมีผู้มารับบริการไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย โดยมีแพทย์อาสาเฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร จากสถาบันการแพทย์ต่างๆ และนักศึกษา ปธพ. ทุกรุ่น รวมทั้งประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คน ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดระยะเวลารอเข้ารับการรักษาโรคเฉพาะทางในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยสรุปยอดการตรวจรักษาประชาชนในโครงการปีนี้ รวมทั้งสิ้นกว่า 57,000 ราย

สำหรับการให้บริการมีคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 19 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คลินิกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ คลินิกหู คอ จมูก คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกตรวจสุขภาพโรคทั่วไป คลินิกจักษุ คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและทางเดินปัสสาวะ คลินิกระบบประสาท (โรคหลอดเลือดสมอง) คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกทันตกรรม คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรับบริจาคโลหิต คลินิกคัดกรองโรคปอด คลินิกคัดกรองผลเลือด และ 2 คลินิก (การเงินและกฎหมาย) พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยทุกราย