สวนดุสิตโพล ชี้เศรษฐกิจฝืดเคือง ปชช.มีความสุขลดลง แนะรัฐลดค่าสาธารณูปโภค

สวนดุสิตโพล ชี้เศรษฐกิจฝืดเคือง ปชช.มีความสุขลดลง แนะรัฐลดค่าสาธารณูปโภค
สวนดุสิตโพล ชี้เศรษฐกิจฝืดเคือง ปชช.มีความสุขลดลง แนะรัฐลดค่าสาธารณูปโภค

สวนดุสิตโพล ชี้เศรษฐกิจฝืดเคือง ปชช.มีความสุขลดลง แนะรัฐลดค่าสาธารณูปโภค

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด การใช้ชีวิตให้มีความสุขในสภาวะเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นทางออนไลน์จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,374 คน ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ “อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง”

สวนดุสิตโพล
สวนดุสิตโพล

จากการสำรวจพบว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้ความสุขของประชากรลดลง 62.66% ระบุว่า โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขคือ มีรายได้เพียงพอ 79.85% รองลงมา 74.41% ระบุว่า สุขภาพแข็งแรง รองลงมา 67.72% ระบุว่า การงานมั่นคง และ 66.54% ระบว่า ครอบครัวอบอุ่น

ส่วนวีธีสร้างความสุข 70.80% ระบุว่า ลด/ควบคุมค่าใช้จ่าย, 50.99% คือการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 47.25%, หาทางเพิ่มรายได้ และ 40.06% ทำงานอดิเรกที่ชอบ

มาตรการของรัฐที่เพิ่มความสุข 63.81% ระบุว่า ลดค่าสาธารณูปโภค, 52.68% ชดเชยรายได้, 44.05% พักชำระหนี้ และ 36.03% โครงการคนละครึ่ง