แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ที่ เพลาเพลิน ซึมซับวิถีชีวิตพื้นถิ่น สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ที่ เพลาเพลิน ซึมซับวิถีชีวิตพื้นถิ่น สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ อุทยานการเรียนรู้เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 3 โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET: Institute for Management Education for Thailand Foundation) ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูง จากหลากหลายธุรกิจ ร่วมกิจกรรม Outing ณ จ.บุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และซึมซับวิถีชีวิตพื้นถิ่น เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wisdom for Life and Social Values

ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม IMET MAX รุ่นที่ 3 นี้ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมพูดคุยกับวิทยากร คุณพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ผู้พัฒนาบ้านเกิด สู่อุทยานการเรียนรู้ ครูบาคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ฯ จ.บุรีรัมย์ ผู้ขับเคลื่อนบุรีรัมย์ สู่เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก คุณธนพร พรสง่ากุล นักวิทยาศาสตร์เคมี วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน และเภสัชกรประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลคูเมือง ผู้เป็นส่วนในการขับเคลื่อนความสำเร็จแบบก้าวกระโดด Buriram Model กัญชาทางการแพทย์

นอกจากนี้ยังได้เดินทางเยี่ยมชม Chang Stadium และ Buriram International Circuit และร่วมเดินทางเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พื้นถิ่นเขมร มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมฐานกิจกรรมและทักษะวิชาชีพพื้นบ้านภายในหมู่บ้าน ที่นำมาซึ่งรายได้ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน

โดยครั้งนี้ มีการนำกลุ่มเชฟจาก The Naturalist by PlayLaPloen มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคควบคู่กับชาวชุมชนบ้านตาลอง ทั้งเรื่องรสชาติ ความสะอาดปลอดภัย และ การจัดหน้าตาอาหารในการรังสรรค์เมนูต่างๆ เพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป โดยคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก คุณธีรภาพ วงศ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านตาลอง และ คุณชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานบุรีรัมย์