สินค้าไทย 9 ประเภท ที่ยังไปต่อได้สวย ในตลาดออนไลน์ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

สินค้าไทย 9 ประเภท ที่ยังไปต่อได้สวย ในตลาดออนไลน์ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

เปิดสินค้าไทย 9 ประเภท ยังไปต่อได้สวย ในตลาดออนไลน์ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

หากพูดถึงตลาดส่งออกในภูมิภาคโอเชียเนีย หนึ่งในประเทศที่นึกถึงคงไม่พ้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งมีความน่าสนใจในด้านกำลังซื้อสูงกว่าไทย 5-7 เท่าตัว ในปัจจุบัน แม้ว่าทั้งสองประเทศค่อนข้างห่างไกลกับไทย แต่สินค้าของไทยก็ได้รับการตอบรับที่ดี

โดยในภาพรวมออสเตรเลียนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นอันดับที่ 4 รองจากจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ส่วนนิวซีแลนด์ นำเข้าสินค้าจากไทยเป็นอันดับที่ 6 รองจากจีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเยอรมนี

ซึ่งตลาดค้าออนไลน์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นตลาดที่ SMEs ไทย ยังพอมีโอกาสแทรกตัวเข้าไปได้ ทั้งในเมืองใหญ่และในเมืองรองที่มีการเติบโตสูง โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นที่ต้องการในทั้งสองประเทศและสินค้าไทยก็พอจะทำตลาดได้ เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย เผยบทวิเคราะห์ โอกาส SMEs ไทยบุกตลาดออนไลน์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดย 9 ประเภทสินค้าไทย ที่ยังไปต่อได้สวย มีดังนี้

1.อาหารพร้อมรับประทาน

2.อาหารทะเลแปรรูป

3.ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี

4.ขนมทำจากข้าว

5.ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

6.ของแต่งบ้าน

7.เครื่องสำอาง

8.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

9.อัญมณีและเครื่องประดับ

ทั้งนี้ทั้งนั้น SMEs ไทยต้องให้ความสำคัญกับกฎระเบียบปลีกย่อยที่มีผลต่อการนำสินค้าไปจำหน่าย ไม่ว่าจะแบบช่องทางปกติหรือแบบออนไลน์ โดยเฉพาะออสเตรเลียที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสุขอนามัยกับสินค้าอาหารที่ต้องมีใบอนุญาตเป็นเรื่องๆ รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมอย่างชิ้นส่วนยานยนต์ก็ต้องได้มาตรฐานเฉพาะด้านด้วยเช่นกัน ซึ่งในระยะเริ่มแรก ผู้ประกอบการควรร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย เพื่อทดลองตลาดและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคไปในตัว โดยติดต่อหน่วยงานกรมการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในฝั่งไทยเป็นหลัก แต่ถ้าหากมีปัญหาในการทำธุรกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สามารถติดต่อกรมการค้าระหว่างประเทศ