เปิดโพล 5 อันดับสายงาน ที่องค์กรอ้าแขนเปิดรับมากที่สุด

เปิดโพล 5 อันดับสายงาน ที่องค์กรอ้าแขนเปิดรับมากที่สุด

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับภาพรวมตลาดแรงงาน

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลงานในจ๊อบไทยแพลตฟอร์ม เพื่อรายงานสถานการณ์ความต้องการแรงงานและพฤติกรรมความต้องการของผู้สมัครงานทั่วประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 พบว่า 5 สายงานที่องค์กรเปิดรับมากที่สุด มีดังนี้

อันดับ 1 ช่างเทคนิค – คิดเป็น 10.3%

อันดับ 2 ขาย – คิดเป็น 9%

อันดับ 3 ผลิต/ควบคุมคุณภาพ – คิดเป็น 7.9%

อันดับ 4 วิศวกร – คิดเป็น 5.8%

อันดับ 5 ธุรการ/จัดซื้อ – คิดเป็น 5.7%