สวนดุสิตโพล ชี้ คนไทย 60.26% บ่นเรื่องข้าวของแพง วอนรัฐแก้ปัญหาด่วน

สวนดุสิตโพล ชี้ คนไทย 60.26% บ่นเรื่องข้าวของแพง วอนรัฐแก้ปัญหาด่วน
สวนดุสิตโพล ชี้ คนไทย 60.26% บ่นเรื่องข้าวของแพง วอนรัฐแก้ปัญหาด่วน

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเสียงบ่นคนไทย พบ 60.26% บ่นเรื่องข้าวของแพง-รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย วอนรัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจด่วน 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “มาช่วยแก้เสียงบ่นของคนไทย” กลุ่มตัวอย่าง 1,164 คน สำรวจระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 พบว่า คนไทยบ่นเรื่องข้าวของแพงมากที่สุด 60.26% รองลงมาคือ เรื่องรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่าย 50.43%

โดยสาเหตุที่บ่น เพราะ อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 66.96% รองลงมาคือ อึดอัด เบื่อ ทนไม่ไหว 58.09%

สำหรับวิธีแก้ไขเสียงบ่น คือ ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 64.65% รองลงมาคือ รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 58.77% ผลสำรวจยังระบุอีกว่า คนที่ควรเข้ามาแก้ปัญหาเสียงบ่นมากที่สุด คือ รัฐบาล 61.19% รองลงมาคือ นายกรัฐมนตรี 55.05%

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าเรื่องที่คนไทยบ่นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และประชาชนอยากให้รัฐบาลและนายกฯ แก้ไขเร่งด่วนที่สุด เพราะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างมาก บางครั้งเสียงบ่นอาจเป็นเพียงเสียงที่น่ารำคาญแต่ในความเป็นจริงแล้ว เสียงบ่นทั้งหมดนั้นก็คือเสียงของคนไทยที่รัฐบาลควรรับฟังและให้ความสำคัญนั่นเอง

อ่านผลสำรวจฉบับเต็ม