โอช้อปปิ้ง แจกข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ

 

โอช้อปปิ้ง จับมือ 3 บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ ทั้งเคอร์รี่เอ็กเพรส ซีเจจีแอลเอส และไทยพาร์เซล สานต่อโครงการสานพลังประชารัฐแจกข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ อร่อยล้นหม้อ ตราดาวชาละวัน จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นของสมนาคุณให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทุกช่องการจัดจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ (02) 817-9999 หรือ www.oshoppingtv.com