ภัทรา S&P มอบเงิน 1,555,555 บาท เนื่องในวันมหิดล ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ภัทรา S&P มอบเงินบริจาค 1,555,555 บาท เนื่องในวันมหิดล ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 78 ปี

ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) มอบเงินบริจาค
จำนวน 1,555,555 บาท เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563 ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 78 ปี

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่ 3 จากซ้าย) และ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ขวาสุด) และ รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด (ซ้ายสุด) ร่วมถ่ายภาพ