สายงานท็อป 5 ที่องค์กรเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด มีอะไรบ้างนะ

สายงานท็อป 5 ที่องค์กรเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด มีอะไรบ้างนะ

เป็นที่ทราบกันดีว่า สภาพเศรษฐกิจในปี 2563 นี้ผันผวนเป็นอย่างมาก ผนวกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้อัตราการจ้างงานในธุรกิจต่างๆ มีเปอร์เซ็นต์ลดน้อยลงไปอีก ยิ่งกับนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ในปีนี้ด้วยแล้ว ก็ต้องเผชิญหน้ากับภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีสายงานองค์กรอีกไม่น้อย ที่ยินดีจะจ้างและเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ให้เข้าทำงาน โดย จ๊อบไทย ได้เผย 5 อันดับ สายงานที่องค์กรเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรีมากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 งานการขาย คิดเป็น 23.3%

อันดับ 2 งานบริการ คิดเป็น 11.8%

อันดับ 3 ธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็น 9.0%

อันดับ 4 วิศวกร คิดเป็น 7.2%

อันดับ 5 ช่างเทคนิค คิดเป็น 7.1%