เปิดอันดับ 5 องค์กร ที่มีอัตราการเปิดรับสมัครงานมากที่สุด

เปิดอันดับ 5 องค์กร ที่มีอัตราการเปิดรับสมัครงานมากที่สุด
เปิดอันดับ 5 องค์กร ที่มีอัตราการเปิดรับสมัครงานมากที่สุด

เปิดอันดับ 5 องค์กร ที่มีอัตราการเปิดรับสมัครงานมากที่สุด

จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานขององค์กรในจ๊อบไทยแพลตฟอร์ม พบว่า องค์กรมีความต้องการแรงงานในช่วงครึ่งปีแรกรวมกันอยู่ที่ 303,776 อัตรา (เป็นการนับจำนวนอัตราแบบไม่ซ้ำกัน) ซึ่งมีการเปิดรับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 124,629 อัตรา

แต่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน การจ้างงานลดลง 16.5% เทียบกับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นและกระจายวงกว้างมากขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จ๊อบไทย ได้เผยข้อมูลเชิงลึกว่า องค์กรที่มีอัตราการเปิดรับแรงงานมากที่สุด มีอยู่ด้วยกัน 5 อันดับ ได้แก่

อันดับหนึ่ง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อันดับสอง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

อันดับสาม บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

อันดับสี่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

อันดับห้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)