ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี วางระบบชำระเงินร้านค้าน้องหอมจัง ด้วย QR Code ผ่าน Alipay

ธ.ก.ส. จับมือเคทีซี เปิดช่องทางร้านค้าน้องหอมจังรับชำระค่าสินค้-บริการ ด้วย QR Code ผ่าน Alipa
ธ.ก.ส. จับมือเคทีซี เปิดช่องทางร้านค้าน้องหอมจังรับชำระค่าสินค้-บริการ ด้วย QR Code ผ่าน Alipa

ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี หนุนสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร เปิดช่องทางรับชำระค่าสินค้า-บริการด้วย QR Code กับร้านค้าน้องหอมจังของ ธ.ก.ส. ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของอาลีเพย์ (Alipay) นำร่อง 500 ร้านค้าทั่วประเทศ เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 2 ต.ค. 2563 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มุ่งสู่นโยบายการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่สังคมไร้เงินสด จึงได้ร่วมมือกับเคทีซี เปิดช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตรที่เป็นสมาชิกร้านน้องหอมจังของ ธ.ก.ส. ด้วย QR Code ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของ Alipay เช่น ร้านค้าชุมชนสร้างไทย ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านค้าปลีก ชุมชนท่องเที่ยว รถเช่า รถโดยสาร รถทัวร์และร้านค้าของผู้เข้าร่วมประกวดตามโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ของ ธ.ก.ส. โดยธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ ธ.ก.ส. ให้บริการ QR Code ของ Alipay แล้ว จึงกำหนดเปิดให้บริการรับชำระผ่าน QR Code ของ Alipay ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป นำร่อง 500 ร้านค้าทั่วประเทศ
“การผนึกกำลังกันครั้งนี้ จะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีร้านค้าน้องหอมจัง จำนวน 185,364 ร้านค้า แบ่งเป็นเกษตรกรจำนวน 184,452 ร้านค้า และนิติบุคคลจำนวน 912 ร้านค้า ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ เคทีซี ยังมีแผนจะเปิดให้บริการรับชำระผ่าน QR Code ของบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างการขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการรับชำระผ่าน QR Code ของบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดต่อไป”
ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี วางระบบชำระเงินร้านค้าน้องหอมจัง ด้วย QR Code ผ่าน Alipay
ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี วางระบบชำระเงินร้านค้าน้องหอมจัง ด้วย QR Code ผ่าน Alipay
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” กล่าวว่า เคทีซีเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้บริการทั้งบัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภค และให้บริการระบบชำระเงินรูปแบบต่างๆ สำหรับร้านค้าสมาชิกในคราวเดียวกัน โดยในปี 2559 ได้เริ่มให้บริการรับชำระด้วยอาลีเพย์ ผู้ให้บริการจ่ายเงินออนไลน์ยอดนิยมของประเทศจีน ภายใต้บริษัท Ant Group เพื่อรองรับชาวจีนที่อาศัยในไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในไทย โดยเมื่อสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา เคทีซีมียอดรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยอาลีเพย์ประมาณ 15,600 ล้านบาท
“สำหรับความร่วมมือระหว่างเคทีซี กับ ธ.ก.ส. ครั้งนี้ เคทีซีจะใช้เทคโนโลยี QR Code Payment ในการเปิดช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) และ eWallet ของอาลีเพย์ (Alipay) ผนวกเข้ากับแอพพลิเคชั่น “ร้านน้องหอมจัง” ของ ธ.ก.ส. โดยติดตั้งอุปกรณ์รับชำระให้กับร้านค้าต่างๆ ของ ธ.ก.ส. เกือบ 2 แสนร้านค้า ทั่วประเทศ ซึ่งมีฐานลูกค้าเป็นคนไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ใช้สมาร์ตโฟนทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการ โดยร้านค้าสมาชิก “น้องหอมจัง” ของ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความมั่นใจจากระบบรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมรับชำระตามมาตรฐานของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด”
ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี วางระบบชำระเงินร้านค้าน้องหอมจัง ด้วย QR Code ผ่าน Alipay
ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี วางระบบชำระเงินร้านค้าน้องหอมจัง ด้วย QR Code ผ่าน Alipay
“นอกจากนี้ เคทีซียังพร้อมให้บริการเชื่อมต่อระบบชำระเงินออนไลน์ “เพย์เมนต์ เกตเวย์” (Payment Gateway) สำหรับการรับชำระบนเว็บไซต์ของร้านค้าในโครงการ รวมทั้งเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ KTC UShop เพื่อร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน New Gen Hug บ้านเกิด อาทิ ร้าน Coco Valley Resort จังหวัดน่าน ร้านตานี (TANEE) ของชุมชนช่างสกุลบายศรี จังหวัดราชบุรี และร้าน The FIGnature จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้เครือข่ายร้านค้าน้องหอมจังของธ.ก.ส. อีกด้วย”
“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการรับชำระด้วยอาลีเพย์อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงมีการทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการเข้ามาจากชาวจีนที่อาศัยตามหัวเมืองหลักในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหากมาตรการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศได้ตามปกติ โครงการความร่วมมือนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบการชำระเงินที่เข้มแข็งตามมาตรฐานสากล”