3 ปรากฏการณ์ ที่อาจทำให้โควิด-19 ในประเทศไทย รุนแรงขึ้น

3 ปรากฎการณ์ ที่อาจทำให้ โควิด-19 ในประเทศไทย รุนแรงขึ้น
3 ปรากฎการณ์ ที่อาจทำให้ โควิด-19 ในประเทศไทย รุนแรงขึ้น

3 ปรากฏการณ์ ที่อาจทำให้โควิด-19 ในประเทศไทย รุนแรงขึ้น

วันที่ 26 ก.ย. เพจ sirirajpr โพสต์ข้อความระบุถึง 3 ปรากฏการณ์ที่อาจทำให้โควิด-19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้น โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย อาจมีความรุนแรงกับ 3 ปรากฏการณ์ คือ

  1. การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมียนมา ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อใหม่กว่า 1,000 รายในแต่ละวัน และมีแนวโน้มที่จะมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสที่จะมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เข้าประเทศไทยจึงมีโอกาสสูง
  2. อากาศในประเทศไทยเวลานี้เย็นลง และมีฝนตกแทบทุกวัน ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในอาคารหรือพื้นที่ค่อนข้างปิดเช่นนี้ จะทำให้โอกาสการแพร่การติดเชื้อเพิ่มขึ้น การใส่หน้ากาก และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในสถานที่ทำงานจึงยังมีความจำเป็น
  3. การรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก อาจทำให้โอกาสการแพร่การติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเกิดการติดเชื้อจะเป็นในผู้ที่อายุน้อย ซึ่งอาจไม่มีอาการใดๆ แต่สามารถแพร่เชื้อออกไปได้