ความเครียดคนไทยวันนี้ ของกินของใช้แพง ทุจริตคอร์รัปชั่น และ โควิด-19

ความเครียดคนไทยวันนี้ ของกินของใช้แพง ทุจริตคอร์รัปชั่น และ โควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ก.ย. เกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความเครียดของคนไทย ณ วันนี้ โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,358 คน สำรวจระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า เรื่องที่ประชาชนเครียดมากที่สุดคือ ของกินของใช้แพง 67.76% รองลงมาคือ ทุจริตคอร์รัปชั่น 63.93% และโควิด-19 57.49% สิ่งที่คนอยากทำเมื่อรู้สึกเครียดมากคือ ออกไปเที่ยว ช็อปปิ้ง 51.47% เล่นเน็ต 35.35% และกิน 33.51%

จากโพลดังกล่าว เห็นได้ว่าเรื่องปากท้อง ยังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนกังวลจนส่งผลต่อความเครียดมากที่สุด เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ เงินไม่พอใช้ เป็นหนี้ ตกงาน เป็นปัญหากระทบกับประชาชนโดยตรง เมื่อเครียดแล้วประชาชนอยากคลายเครียดด้วยการไปเที่ยว ช็อปปิ้ง ซื้อของ แต่เมื่อเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ทำให้ยังไม่มีเงินไปช็อปปิ้ง ทำให้เกิดความเครียดวนเวียนกันต่อไป ปัญหาเศรษฐกิจ จึงเป็นปัญหาที่รุมเร้าทั้งรัฐบาลและประชาชนอย่างแท้จริง