เปิดวิธีกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก พร้อมปรับเงื่อนไขใหม่ ไม่ต้องมีคนค้ำ

เปิดวิธีกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก พร้อมปรับเงื่อนไขใหม่ ไม่ต้องมีคนค้ำ-ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า ธนาคารออมสิน เปิดตัว สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตามมติครม. ที่ลุยปล่อยกู้เติมสภาพคล่อง ให้พ่อค้าแม่ค้า-ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เผยเงื่อนไข ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ ปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,012 ล้านบาท และยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบาท

วิธี กู้เงินออมสิน สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน

ธนาคารออมสิน ได้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม เห็นควรปรับปรุงการดำเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

วิธีขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เข้าเว็บไซต์ ธนาคาร เพื่อลงทะเบียนสินเชื่อ คลิก

ลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เลือกประเภทสินเชื่อ ผู้ได้รับผลกระทบ ที่มีอาชีพอิสระ หรือ รายได้ประจำ

อ่านข้อมูลเอกสารใช้ในการกู้ แล้วคลิก “ลงทะเบียน”

สินเชื่อ เสริมพลังฐานรากเลือกวิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
กรอกรายละเอียด ข้อมูล อ่าน “ข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ติ๊กเครื่องหมายถูก แล้วคลิก “ยืนยันตามข้อตกลง”

ลงทะเบียน กู้ออมสินเอกสาร ใช้กู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคาร ออมสิน