ฟังฟรีเสวนา “ผังเมือง…ยุคไทยแลนด์ 4.0” รับมือเศรษฐกิจปี60

นางสาวณัฐฐินีย์  ตลับนาค  บรรณาธิการ นิตยสาร Construction Variety  เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ประสานมิตร และมูลนิธิก้าวไกลในเอเชียฯลฯ  จัดเสวนาเรื่อง “ผังเมือง…ยุคไทยแลนด์ 4.0”  ในวันเสาร์ที่  26  พฤศจิกายน  เวลา 12.30 -17.30 น.  ที่ ห้องประชุม 201 (ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา) ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์  มศว.ประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23) การจัดเสวนาวิชาการครั้งนี้  เพื่อให้เห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ  และชี้ให้เห็นถึงทางออกในการปรับตัวของภาคเอกชนและนักวิชาชีพ รับมือปี 2560 ตามแผนพัฒนาเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล และการปฎิรูปผังเมือง ไทยในยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

 นางสาวณัฐฐินีย์กล่าวว่า  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร       นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย และผศ.ทิวา ศุภจรรยา, ผอ.สถาบันถิ่นฐานไทย  ฯลฯ  ผู้สนใจเข้าฟังได้ฟรี สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-2994-3617 ,094-8624465,  086-8894663