กรมการจัดหางาน เตรียมบรรจุ ข้าราชการใหม่ 40 อัตรา

กรมการจัดหางาน เตรียมบรรจุ ข้าราชการใหม่ 40 อัตรา ลดปัญหาว่างงานในประเทศ

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เร่งดำเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการประจำ

ทั้งจากผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและผู้ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อลดปัญหาการว่างงานภายในประเทศ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เร่งร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา

ล่าสุด ได้รับรายงานจาก อธิบดีกรมการจัดหางานว่า ได้ขานรับนโยบายและนำไปปฏิบัติแล้ว โดยขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ จำนวน 40 คน ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานของแรงงานและตระหนักดีว่า หากแรงงานในประเทศไม่มีงานทำ ย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงภาคส่วนอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะเร่งหามาตรการเพื่อรักษาสภาพการจ้างงานในประเทศและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน เพราะการมีงานทำ มีรายได้ ในช่วงเวลานี้ นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการของ สำนักงาน กพ. แล้ว จำนวน 40 อัตรา อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ได้แก่ การบริการจัดหางานในประเทศ การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ การคุ้มครองคนหางาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้ง 40 คน จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป