เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก ข่าววันนี้ กคช. ผุดโครงก...

กคช. ผุดโครงการ บ้านเช่าผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

กคช. ผุดโครงการ บ้านเช่าผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่ จากโควิด-19

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว จากหนังสือพิมพ์มติชน รายวัน หน้า 20 ว่าด้วยเรื่อง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ กคช. และคณะผู้บริหาร กคช. เข้าร่วมประชุมว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนถูกเลิกจ้างงาน ไม่มีรายได้ เนื่องจากกิจการได้ปิดตัวลงและไม่มีที่อยู่อาศัย

กคช.จึงได้จัดทำโครงการบ้านเช่า 999 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าพักอาศัยบ้านเช่าในโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 3,000 ราย รวมทั้งการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระแก่ผู้พักอาศัยในโครงการของ กคช.

นายจุติ กล่าวอีกว่า ตนได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญและช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยได้มอบให้ กคช.เตรียมขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100,000 หน่วย ภายในเวลา 5 ปี แบ่งเป็นปีละ 20,000 หน่วย, การรีแบรนดิ้งองค์กร

โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมากกว่าเชิงพาณิชย์, การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ในปี 2564 โดยกำหนดแผนเริ่มต้นในพื้นที่ 4 มุมเมืองของ กทม.หรือปริมณฑล ซึ่งจำเป็นต้องให้ กคช.วางแผนดำเนินงานต่อไป, การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น