ดีเดย์รับต้นเดือน บางจาก ปรับน้ำมันลงทุกชนิด สูงสุด 50 สต.

ดีเดย์รับต้นเดือน บางจาก ปรับน้ำมันลงทุกชนิด สูงสุด 50 สต. 

เว็บไซต์ BangChak ระบุว่า ราคาน้ำมันในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด จะมีการปรับลดราคาลง -50 สต. ยกเว้น E85 -30 สต. ดังนี้