อนุทิน เดินหน้า เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง-บรรจุสารสกัดกัญชา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

CBD Concept. Marijuana leaves in the hands of men on natural backgrounds.

อนุทิน เดินหน้า เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง-บรรจุสารสกัดกัญชา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสนับสนุนผู้ประกอบการสามารถปลุก แปรรูปเฮมพ์ (กัญชง) เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดขึ้น

โดยเชิญเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยา เครื่องสำอาง อาหาร ยา มาทำความเข้าใจ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่ ที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้วว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแรกที่มีการกำหนดให้มีการพัฒนากัญชง กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อพืชกัญชา กัญชงจากพืชเสพติดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณประโยชน์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการแพทย์

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายในวาระเข้ารับตำแหน่งว่าให้เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชากัญชงและพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎใดขัดก็ปรับปรุง แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา อย. ปรับปรุงจนครอบคลุม ได้เป็นร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่

ซึ่งประชุมวันนี้ได้มาทำความเข้าใจในเนื้อหาร่างกฎหมายใหม่ แม้จะยังอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ก่อนเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติเป็นกฎหมายของประเทศ แต่การประชุมวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะแปลงนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติ ทำความเข้าใจการเดินหน้าผลักดัน กัญชง และกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ จากร่างกฎหมายใหม่ ที่เปิดกว้างแก่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้ ทุกคนสามารถขออนุญาตกับ อย. เพื่อปลูกและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ใช้ต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ได้ แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคุมไม่ให้การเปิดกว้างนี้กลายเป็นการใช้ประโยชน์ผิดทางจนต้องย้อนกลับไปเป็นแค่พืชเสพติดไร้ประโยชน์ดังเดิม

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ตนเองได้หารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผลักดันสารสกัดกัญชา บรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้เข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง ที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง