เราเที่ยวด้วยกัน ปรับสิทธิใหม่ เพิ่มวันพัก – ค่าตั๋วเครื่องบิน ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้

เราเที่ยวด้วยกัน ปรับสิทธิใหม่ เพิ่มวันพัก – ค่าตั๋วเครื่องบิน ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้

เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว ครม. เห็นชอบการเพิ่มสิทธิตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

เพิ่มสิทธิเข้าพักในโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ร่วมโครงการเป็นไม่เกิน 10 คืน ต่อคน จากเดิม 5 คืน ต่อคน เพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) ในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร เป็นไม่เกิน 2,000 บาทต่อที่นั่ง จากเดิมไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง

ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  ใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 นี้ หรือจนกว่าจำนวนสิทธิจะหมด