โอกาสทองมาถึงแล้ว! กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร

โอกาสทองมาถึงแล้ว! กรมสรรพากร ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) โดยสามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2563

​​กรมสรรพากร เปิดรับสมัครทดสอบความรู้ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 51 (2/2563) โดยผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 29 กันยายน 2563 และดำเนินการทดสอบในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะประกาศที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ที่มา เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station