กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ

เพจ กรมการปกครอง fanpage เผยประกาศ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เป็นโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ลักษณะงาน คือ

1. จัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

2. บันทึกข้อมูล

3. ประสานงาน

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)  รับสมัครทั่วประเทศทั้งหมด 14,510 อัตรา สมัครและสอบถามได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ย. 63