จุรินทร์ เร่งปรับกลยุทธ์ ทำการค้าออนไลน์-เปิดด่านการค้าชายแดน

จุรินทร์ เร่งปรับกลยุทธ์ ทำการค้าออนไลน์-เปิดด่านการค้าชายแดน เพิ่มความคล่องตัวด้านส่งออก

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์การส่งออกว่า ต้องปรับรูปแบบใหม่ เพราะต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาเราเผชิญกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบกับทุกประเทศ ประกอบกับสงครามทางการค้า ระหว่างจีนและสหรัฐ ที่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คล่องตัวเรื่องราคา จึงทำให้ประเทศไทย ต้องปรับตัวเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยแนวทางแก้ไขคือ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการส่งออกจากระบบออฟไลน์ คือ การค้าขายแบบนำสินค้าไปขาย หรือไปเจรจา เป็นการค้าแบบออนไลน์มากขึ้น เพราะระบบออนไลน์ จะเป็นทางออกสำคัญของการส่งออกไทยในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการมาโดยตลอด ทำให้ตัวเลขการส่งออกที่ดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลดีขึ้นเป็นลำดับ

นอกจากนี้ การเร่งรัดการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถส่งออกได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพยายามเปิดด่านให้มากขึ้น เพื่อให้การค้าขายชายแดนสามารถดำเนินไปได้ ไม่ว่าจะเป็นด่านที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งการค้าชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณด่านกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงราย และด่านบ้านหลักแต่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี

โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเจรจาอีกทางหนึ่ง หากเปิดได้จะทำให้การส่งออกของไทยคล่องตัวขึ้น นอกจากจะใช้ด่านแม่สายเป็นด่านหลักเพียงด่านเดียว ขณะที่ด่าน สปป.ลาว ก็มีหลายด่านที่กำลังเร่งรัดดำเนินการ เช่น ด้านนาตาล ปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนด่านหนองเอียด กัมพูชา กำลังจะหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชา ว่าจะสามารถเปิดด่านได้เมื่อไหร่ โดยจะไม่รอก่อสร้างอาคารด่าน 3-5 ปี แต่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำงานแทนไปก่อน เพื่อให้การค้าดำเนินไปได้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม กรอ.พาณิชย์ เพื่อหารือรายละเอียดว่าจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้