กรุงไทย เร่งพิจารณา ปรับลด-ยืดเวลา ผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า

กรุงไทย เร่งพิจารณา ปรับลด-ยืดเวลา ผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าภาคธุรกิจ

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตโควิค-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมประสานงานกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ ในการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย ภายใต้โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”

เพื่อบรรเทาภาระหนี้ของลูกค้า และให้สามารถฟื้นตัวกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยโครงการดังกล่าวให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจทุกประเภทและทุกอุตสาหกรรมที่มีเจ้าหนี้หลายราย ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท มีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ หรือผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่งเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการเจรจาปรับเงื่อนไขสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจ ที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และมีช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกค้าภาคธุรกิจให้ได้ข้อยุติร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน

โดยธนาคารเจ้าหนี้ทุกธนาคารจะบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หาผู้ร่วมทุน ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564