เผยเทรนด์ปีนี้ การผลิตและบรรจุภัณฑ์สำคัญ เน้น ดิจิทัล ปลอดภัย รักษ์โลก

เผยเทรนด์ปีนี้ การผลิตและบรรจุภัณฑ์สำคัญ เน้น ดิจิทัล ปลอดภัย รักษ์โลก

คุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวถึงความมั่นใจในการจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 ว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นมา กว่า 6 เดือนจะยังคงเป็นที่วิตกของคนทั่วโลก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรม คาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวได้ และทยอยกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ที่รายงานว่า ดัชนีผลผลิ ตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิ.ย. ขยายตัว 4.18%  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 55.21% จากเดิมที่ 52.34% นับเป็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ดี นอกจากนั้น ยังมีบางอุตสาหกรรมได้รับผลบวกจากสถานการณ์โควิด-19 อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์

นอกจากนั้น ผลการสำรวจของบริษัทวิจัยด้านการตลาดจากหลายสำนัก ยังให้ข้อมูลใกล้เคียงกันว่าเทรนด์การดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมจะมุ่งไปสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization)  เร็วขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามาเร่งกระบวนการ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในการลงทุนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ส่วนความต้องการของผู้บริโภคนั้น จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการซื้อจะผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) รวมทั้งยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น

คุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์

งานโพรแพ็ค เอเชีย ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย แม้ปีนี้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะยังไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ซึ่งมีประสบการณ์และเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่งของโลก จึงได้มีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) มาใช้เสริมในการจัดงาน ล่าสุดได้มีการนำ บีเพลส (BEPlace)  แพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์มาเสริมการจัดงาน

โดยบีเพลส จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมงานและมีโอกาสพบปะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ได้ พร้อมทั้งสามารถเจรจาธุรกิจและการประชุมออนไลน์เสมือนเดินทางเข้าร่วมงานจริงได้เช่นกัน

ด้านมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น ผู้จัดฯ ได้มีการดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัย โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) และ ตาม ศบค.  เป็นสำคัญ อาทิ การจัดวางพื้นที่พร้อมระยะห่างสำหรับทางเดิน การควบคุมความหนาแน่น การลดการสัมผัสในการรับเอกสาร โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ ทั้งการใช้บัตรเข้างานอิเล็กทรอนิกส์ (E-badge) การเพิ่มช่องทางการร่วมจัดกิจกรรมและสัมมนาผ่านระบบออนไลน์จากการปรับตัวสู่งานแสดงสินค้าแบบไฮบริดและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงการเดินสายโรดโชว์พบปะกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ได้รับการยืนยันว่ากลุ่มผู้ประกอบการยังมีความต้องการที่จะเข้าร่วมชมงานฯ เช่นเดียวกับภาวะปกติ แม้สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่หมดไป แต่การดำเนินธุรกิจก็ไม่สามารถหยุดได้เช่นกัน ทำให้ต้องปรับตัวและพัฒนาให้รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดและพร้อมรับกับการฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้น โดยไทย ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการจับตาจากทั่วโลกว่า เป็นประเทศที่น่าสนใจต่อการลงทุน จากมาตรการทางด้านสาธารณสุขและความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตสินค้าให้แก่โลก

สำหรับกำหนดการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 – 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสามารถข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน ProPak Asia 2020 ได้ที่ www.propakasia.com