อาชีพแห่งอนาคต นางฟ้าชุดขาว กายต้องพร้อม ใจต้องพร้อม

อาชีพแห่งอนาคต นางฟ้าชุดขาว กายต้องพร้อม ใจต้องพร้อม

จากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่รวดเร็วในประเทศไทยนั้น การหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย จึงเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัว ควรให้ความสำคัญ ในขณะเดียวกัน ความต้องการของพยาบาลก็มีมากขึ้น ทั้งจำนวนและคุณภาพ พยาบาลจึงต้องมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั้งวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยซับซ้อนในโรงพยาบาล

คุณตาบู-อังคณา สมคง ศิษย์เก่าพยาบาล รุ่นที่ 11จากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นอกจากการเป็นอาจารย์แล้วยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางผิวพรรณ Clinical Skin Care Specialist ดร.สมชาย คลินิก (แบรนด์ ดร.สมชาย) บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อีกด้วย

คุณตาบู เล่าถึง จุดเริ่มต้นของการเรียนพยาบาล ว่า ครอบครัว อยากให้เรียนพยาบาล เพื่อที่จะได้กลับมาดูแลครอบครัว หลังจากเรียนจบปริญญาตรี ราวปี 2541 เป็นช่วงที่ พยาบาลล้นตลาด จึงต้องผลักดันตัวเองดูว่าอะไรที่จะทำให้พัฒนาตัวเองขึ้น เลยเข้าทำงานในโรงพยาบาลเอกชน และทำงานที่คลินิกไปด้วย เริ่มรู้สึกสนุกกับการทำงานจนไม่มีเวลาพัก

คุณตาบู-อังคณา สมคง

“ทำงานไปได้พักหนึ่ง รู้สึกสนใจหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่  ประกอบกับเป็นศิษย์เก่า ที่เข้าไปช่วยงานท่านคณบดีอยู่แล้ว เลยปรึกษาว่าถ้าจะเรียนต่อคิดว่าอย่างไรดี ท่านก็เห็นด้วยและเปิดให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาเรียน แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี เรามีประสบการณ์มาแล้วจึงไปสอบ และได้เข้ามาเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ม.รังสิต อีกครั้ง”คุณตาบู เผย

ก่อนบอก คนที่เรียนทางด้านนี้ นอกจากจะต้องมีจิตใจที่พร้อมแล้ว แน่นอนว่ากายต้องพร้อม เวลาต้องพร้อม และหลังจากเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท  ทำให้เข้าใจผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น  ว่า เป็นวัยเปลี่ยนผ่าน วัยผู้สูงอายุจะตัดประมาณที่ 60 ปี แต่เรามักเห็นคนวัย 60 ปี บางคนยังดูหนุ่ม สาวอยู่ บางคนดูแลตัวเองดี ยังกระฉับกระเฉง ดูแข็งแรง แต่พวกเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว

นางฟ้าชุดขาว

คุณตาบู เผยด้วยว่า หลังจากนี้จะนำความรู้ที่ได้เรียนมาต่อยอดไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นความฝันที่คิดไว้อย่างหนึ่ง คือ ทำสถาบันหรือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ผลิตพยาบาลที่จะออกไปดูแลผู้สูงอายุ