ดีเดย์ ม.ค.ปีหน้า เปิดเดินเรือเฟอร์รี่ เชื่อมพัทยา-หัวหิน ร่นเวลาเหลือ 1.40 ชั่วโมง

กรมเจ้าท่า เตรียมเปิดเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร โดยเรือเฟอร์รี่ในเส้นทางระหว่างอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (แหลมบาลีฮาย พัทยา จังหวัดชลบุรี) และฝั่งตะวันตก (ท่าเรือองค์การสะพานปลา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่า หลังจากกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาต ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา – สัตหีบ) ฝั่งตะวันตก (ชะอำ – หัวหิน)นั้น บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ ยื่นความประสงค์ขออนุญาตเพียงรายเดียว กรมเจ้าท่าได้พิจารณาข้อเสนอผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงเห็นชอบให้บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตเรือกลเดินประจำทางโดยสารเส้นทางระหว่างอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยบริษัทฯ ต้องเร่งรัดยื่นขออนุญาตใช้เรือ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตและกำหนดอัตรา ค่าโดยสารต่อไป การให้บริการ บริษัทเสนอแผนธุรกิจโดยเริ่มเดินเรือให้บริการตั้งแต่มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระยะที่ 1 เดินเรือโดยสาร พัทยา – หัวหิน เสนอแผนให้เรือโดยสาร Catamaran Ferry จำนวน 2 ลำ ขนาดบรรทุกผู้โดยสารได้ 150 คน และ 262 คน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 40 นาที/เที่ยว เดือนมกราคมเป็นช่วงเริ่มต้นทำตลาด จะเดินเรือวันละ 2 เที่ยว เริ่มจาก หัวหิน – พัทยา เรือออกเวลา 08.30 – 09.40 น. และ พัทยา – หัวหิน เรือออกเวลา 15.30 – 16.40 น. โดยจะเพิ่มจำนวนเที่ยวมากขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป ระยะที่ 2 เรือโดยสารและรถยนต์ ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอท่าเรือหรือจุด ขึ้น – ลง ที่เหมาะสม สำหรับ Ferry ที่บรรทุกทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับความก้าวหน้าโครงการ ทางบริษัทได้นำเรือเข้ามาซ่อมทำในประเทศไทย จำนวน 1 ลำ คาดว่าจะซ่อมทำเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อีก 1 ลำซ่อมทำแล้วเสร็จที่ประเทศจีน พร้อมขนส่งมาประเทศไทย ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและออกใบอนุญาตการใช้เรือ พร้อมทดสอบการเดินเรือได้ในเดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ทางบริษัทเสนอ ความมั่นใจจะสามารถให้บริการได้เดือนมกราคม 2560 ตามแผน

ที่มา มติชนออนไลน์