ขนส่งเชียงใหม่เรียก ปชช. 8 รายเข้าแจง นำรถเข้าร่วม ‘อูเบอร์’ ผิด พ.ร.บ.รถยนต์

วันที่ 21 พฤศจิกายน  นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกและเชิญชวนใช้บริการ Uber Taxi โดยให้เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลสมัครเป็นสมาชิกกับ Uber ก่อน เพื่อให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Uber Taxi กับรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับการนำรถไปรับจ้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ขอแจ้งเตือนไปยังเจ้าของรถว่า หากหลงเชื่อไปเข้าร่วมและเป็นสมาชิก Uber จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) รถยนต์  พ.ศ.2522 ฐานนำรถส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วน Uber ไม่ใช่เจ้าของรถเป็นเพียงแต่ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น จึงไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใด

“ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่พบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ Uber ไปแล้วหลายครั้ง และทุกครั้งได้เน้นย้ำว่าแอพพลิเคชั่นของ Uber สามารถนำไปใช้กับรถยนต์สาธารณะเท่านั้น เนื่องจากเป็นรถที่ใช้รับจ้างและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หากนำไปใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลจะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายรถยนต์ฐานนำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างบรรทุกผู้โดยสารมีโทษปรับชัดเจน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เคยชี้แจงให้ Uber ทราบแล้ว” นายชาญชัย กล่าว

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เคยกล่าวภายหลังบริษัท อูเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่า Uber เสนอให้กระทรวงคมนาคมแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สามารถเปิดใช้บริการในประเทศไทยได้ หลังจากกรมการขนส่งทางบกสั่งงดให้บริการ ซึ่งกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า Uber จะต้องทำตามกฎหมายของไทยเท่านั้น จะต้องลงทะเบียนผู้ขับขี่ให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถให้บริการได้ อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีการแก้ไขกฎหมายนั้นสามารถทำได้ แต่จะต้องรวบรวมข้อมูลผลการศึกษามีเหตุผลที่เหมาะสม และข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นกับ Uber ทั่วโลกมาประกอบ และที่สำคัญ Uber จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยเท่านั้น ขณะนี้ Uber อยู่ระหว่างการสั่งห้ามเปิดให้บริการ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมและลงโทษตามกฎหมายทันที

“ล่าสุด พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายของ Uber ในพื้นที่เชียงใหม่ โดยให้ใช้กฎหมายตามช่องทางปกติก่อน หากยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายอีก จะนำกฎหมายความมั่นคงมาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของรถที่อยู่ในข่ายกระทำผิดจำนวน 8 รายให้มารายงานตัว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้เจ้าของรถได้ทยอยมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้ว” นายชาญชัย กล่าวอีก

นายชาญชัย ยังกล่าวย้ำว่า เจ้าของรถส่วนบุคคลที่นำรถเข้าร่วทกับ Uber อาจถูกตรวจสอบจากสรรพากร เนื่องจากมีรายได้เพิ่มจากการขับรถ ด้านการประกันภัยรถอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากทำประกันภัยรถส่วนบุคคลแต่นำรถมารับจ้าง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกรณีที่ผู้ขับรถเป็นมิจฉาชีพ การติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้ขับรถส่วนบุคคลไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะจึงไม่ได้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ไม่มีการตรวจสอบประวัติ บันทึกประวัติดังเช่นรถสาธารณะทั่วไป ที่ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พิมพ์ลายนิ้วมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุดท้ายหากกรณีที่รับผู้โดยสารซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพ เช่น ค้ายาเสพติด เจ้าของรถ/ผู้ขับรถก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ เนื่องจากเป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รถรับจ้าง

 

ที่มา มติชน