เร็วๆนี้ กรมการกงสุลเตรียมเปิดพื้นที่ทำพาสปอร์ต ในรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีคลองเตย อำนวยสะดวกประชาชน

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)แจ้งว่า รฟม.ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือบีอีเอ็ม บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จำกัด(BMN) และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ภายในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายเฉลิมรัชมงคล(รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน) บริเวณพื้นที่ Metro Mall สถานีคลองเตย ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 แต่เนื่องจากขั้นตอนการจัดระบบภายในขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย จึงอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันที่เหมาะสม ซึ่งหากได้วันที่แน่นอนแล้วจะออกประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้เอ็มอาร์ทีได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่เขตกรุงเทพชั้นใน และมีการส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะการคมนาคมด้วยระบบราง เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ของกรมการกงสุล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงการบริการหนังสือเดินทางได้โดยสะดวก รองรับวิถีชีวิตคนเมือง และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่หนาแน่นจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง และปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอของผู้มาติดต่อใช้บริการ กรมการกงสุลจึงเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางเอ็มอาร์ทีคลองเตย ซึ่งมีบูธสำหรับให้บริการ จำนวน 20 บูธ รองรับผู้ใช้บริการกว่า 800 คน โดยจะเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.–15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าแบบออนไลน์(Q-Online)ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://www.passport.in.th/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2572-8442 หรือ เว็บไซต์ https://www.consular.go.th/

 

ที่มา มติชน