นายกฯ ประกาศ 5 แนวทางฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อดูแลประชาชน

นายกฯ ประกาศ 5 แนวทางฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อดูแลประชาชน

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่วิดีโอ นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางให้กับรัฐมนตรี เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยแนวทางดังกล่าว มีด้วยกัน 5 ข้อ ดังนี้

1. ต้องเยียวยาความเจ็บปวดที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ต่อไปอีก โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องตกงาน

2. ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่จะช่วยประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการที่ถูกต้อง ตอบโจทย์กับปัญหาต่างๆ

3. ต้องสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆ ยังคงสามารถจ้างลูกจ้างต่อไปได้

4. ต้องมีแผนเรื่องการจ้างงานคนรุ่นใหม่

5. การทำงานต่างๆ ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในสังคม