พบกับงานวิจัยสวทช. สู้ภัยโควิด-19 ในงานสัมมนา “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์”

พบกับงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สู้ภัยโควิด 19
“เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “SMEs New Normal” ไปต่อแบบไหน…ถึงจะรอด!?!

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว

‘มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์’ (μTherm FaceSense)หรือ ‘เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ’ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับคัดกรองอาการบ่งชี้การติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการรองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า ‘มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์’ รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้พัฒนาต่อยอดจากทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของทีมวิจัย ผนวกกับระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลโดยไม่สัมผัส โดยสามารถจับตำแหน่งของบุคคลแบบอัตโนมัติ (Automatic Human Detection) และวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านการสแกนใบหน้าครั้งละหลายคนแบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำในครั้งเดียว ที่สำคัญอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ IoT ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิจากใบหน้าบุคคลระยะห่างสูงสุดถึง 1.5 เมตร ภายในเวลา 0.1 วินาที

ผลงาน/นวัตกรรมของ สวทช. สู้ภัยโควิด-19 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/13252-research-innovation-fight-covid19