รร.เล็กๆ แต่ความตั้งใจยิ่งใหญ่ ‘รร.วัดปากลัด’ เล่นอังกะลุงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ แปรอักษร ‘๙’

DCIM135GOPRO

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีเด็กนักเรียนเพียง 120 คน แต่ตั้งใจสนองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม สนันสนุนนักเรียนเล่นอังกะลุงทุกคน และถึงแม้เด็กนักเรียนจะไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ แต่ทั้งเด็กและคุณครูก็มีความตั้งใจแสดงออกในการร่วมแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเล่นอังกะลุงแปรอักษรเป็นเลข ๙ อย่างสวยงาม

พร้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนางสุชาดา บุญชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนำนักเรียนชั้น ป.4-6 รวม 40 คน สวมใส่เสื้อสีดำเดินถืออังกะลุงแปรอักษรเป็นเลข ๙ มีนักเรียนชั้นปฐมวัย-ป.3 จำนวน 80 คน สวมเสื้อสีเขียวเป็นกรอบล้อมรอบ ซึ่งหมายถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดปากลัดตลอดไป จากนั้นได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวม 3 เพลง คือ เพลงใกล้รุ่ง, สายฝน และอาทิตย์อับแสง ก่อนจะหมอบกราบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

201611210906575-20150302111756-768x432

นางสุชาดากล่าวว่า โรงเรียนรำลึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการศึกษาที่ทรงตรัสว่า การจัดการศึกษาต้องควบคู่กับการพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่กล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆได้ดี ทั้งทางด้านสมาธิและความสามัคคี อีกทั้งพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองแห่งดนตรี อยากให้สืบสานการเล่นอังกะลุง นอกจากนี้ โรงเรียนวัดปากลัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กความจำกัดด้านบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องดนตรีอังกะลุงมีราคาไม่แพง สามารถลงทุนได้ไม่ยากจึงนำมาจัดการเรียนการสอนให้เด็ก โดยดำเนินการมาแล้ว 3 ปี เริ่มปีแรก พ.ศ.2556 จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 ก่อน จนเมื่อประสบความสำเร็จจึงขยายต่อทั้งโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียนวัดปากลัดทุกคนจะได้เรียนอังกะลุง และบรรเลงอังกะลุงได้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

 

 

ที่มา มติชน