กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำ Part-time 2,396 อัตรา

Business concept with copy space. Office desk table with pen focus and analysis chart, computer, notebook, cup of coffee on desk.Vintage tone Retro filter, selective focus.

กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำ Part-time 2,396 อัตรา

เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน เผยข่าว นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึง  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจากการประมาณการจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน 493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจ เร่งหาแนวทางเพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน

“หลายภาคส่วนกังวลเรื่อง การว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ โดยเฉพาะการเข้าสู่การว่างงานถาวร กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหามาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงานเหล่านี้  ซึ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไป นอกจากจะมีการปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ประกอบกับรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนไป รับงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา

จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากบัณฑิตจะเลือกทำงานในรูปแบบ Part-time ซึ่งขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน Part-time  จำนวน  2,396 อัตรา คือ 1. แรงงานด้านการผลิต 2. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ 3. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, แคชเชียร์ 4. เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ 6. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ, แรงงานทั่วไป 7. พนักงานขายทอดตลาด 8. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่การเงิน 9. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 10. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน

โดยสามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และ ณ อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน หรือ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน” นายสุชาติ กล่าว

อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี รัฐบาลตระหนักว่า หากแรงงานในประเทศ ไม่มีงานทำย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศ และอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไป ถึงภาคส่วนอื่นๆ รัฐบาลจะเร่งหามาตรการและแนวทาง ที่ให้ผลดีที่สุดกับพี่น้องแรงงาน เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ประชาชนผู้ว่างงานได้กลับมามีงานทำและรายได้