สิ้น “ลิขิต ธีรเวคิน” ราชบัณฑิต วงวิชาการรัฐศาสตร์สุดอาลัย

เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน เวลาประมาณ 23.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต และนักวิชาการชื่อดังด้านรัฐศาสตร์ เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้วยโรคมะเร็ง โดยเข้าพักรักษาตัวที่รพ.ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

สำหรับพิธีรดน้ำศพ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.ที่วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญการเมืองไทย อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2540) อดีตหัวหน้าพรรคพลังแผ่นดินไท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2549-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) และ เคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย  (พ.ศ. 2545-2548 และ พ.ศ. 2549)

%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b5-768x432

งานด้านวิชาการ เคยได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2531 ได้รับการยกย่องเป็น กีรตยาจารย์ (อาจารย์ผู้มีเกียรติ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2547 ในปีเดียวกัน ยังได้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (27 มิถุนายน พ.ศ. 2547)

ได้รับรางวัล “ปากกาขนนกทองคำ” สำหรับหนังสือที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 15 สาขาวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงหาคม พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในสื่อแขนงต่างๆ รวมถึง นสพ. มติชน  ทั้งยังเป็นเจ้าของวลี “อัศวินม้าขาวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตกม้าตายทั้งนั้น”และ “ไม่มีอีกแล้วอัศวินม้าขาวในประเทศนี้”

 

 

ที่มา มติชน