กรมวิชาการเกษตร วิจัย เห็ดร่างแห สายพันธุ์ไทยสำเร็จ เผยคุณสมบัติเด่น บำรุงสมอง ดีต่อหัวใจ

กรมวิชาการเกษตร วิจัย เห็ดร่างแห สายพันธุ์ไทยสำเร็จ เผยคุณสมบัติเด่น บำรุงสมอง ดีต่อหัวใจ

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในแต่ละปีประเทศไทยนำเข้าเห็ดร่างแหชนิดอบแห้งไม่ต่ำกว่า 6,500 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทจากประเทศจีน

ซึ่งมีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแหอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 80 ปี ในขณะที่หลายประเทศพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแห เพราะเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญมากมายหลายชนิด ดังนั้น เห็ดร่างแห จึงเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการในปริมาณมาก

โดยในปี 2559–2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทยที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดเป็นเห็ดสายพันธุ์ใหม่ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยบำบัดโรค ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ขยายผลร่วมกับวิสาหากิจชุมชนสวนลุงวร อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ เพาะเห็ดร่างแหเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริมอาชีพหลัก โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 5–7 กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ 500 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,500 บาทต่อแปลงเพาะ โดยมีต้นทุนการผลิต 850 บาท/แปลงเพาะ ขณะเดียวกันช่วยลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศได้ด้วย

สำหรับดอกเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทย มีกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามินซี ซีลีเนียม สังกะสี ซึ่งมีส่วนป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ กลุ่มสารสำคัญที่มีส่วนช่วยกระบวนการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ได้แก่ แคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้งกลุ่มสารสำคัญที่มีส่วนช่วยกระบวนการทำงานของสมองด้านการเรียนรู้และการจดจำ ได้แก่ เหล็ก วิตามิน B9 และวิตามิน B12