บิ๊กซี จับมือ มทร.กรุงเทพ เปิด “มินิบิ๊กซี” สาขาต้นแบบ ร่วมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา

บิ๊กซี จับมือ มทร.กรุงเทพ เปิด “มินิบิ๊กซี” สาขาต้นแบบ ร่วมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา พยุงผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ชุมชน

บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลุยเปิด “มินิบิ๊กซี” สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร จัดสรรพื้นที่นำร่องบริการและนวัตกรรมประหยัดพลังงานครบวงจร ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยี มาช่วยเสริมการประหยัดพลังงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อเป็นโมเดลร่วมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกงานจริง พัฒนาผลิตภัณฑ์กับทางมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ ตอกย้ำการเป็น “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” อย่างแท้จริง

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า “บิ๊กซี เดินหน้าเปิด “มินิบิ๊กซี” สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร สาขาที่ 1,117  ในรูปแบบร้านสะดวกซื้อ มินิบิ๊กซี โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในร้านมินิบิ๊กซีและร้านกาแฟวาวี  คือ Work – Integrated Learning (WIL) เน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานจริง อันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ช่วยสร้างอาชีพ รายได้เสริมระหว่างเรียน ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กซีกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น”

“สำหรับ มินิบิ๊กซี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร ภายใต้แนวคิด “สะดวก ใกล้บ้านคุณ” ชูเรื่องการบริการและนวัตกรรมการประหยัดงานอย่างครบวงจร อาทิ ออกแบบระบบตู้แช่ให้ประหยัดพลังงาน ใช้น้ำยาทำความเย็นประหยัดพลังงาน พร้อมรักษาคุณภาพของสินค้าอาหารสด ระบบไฟส่องสว่างในร้าน ระบบเครื่องปรับอากาศที่มีระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการอุณหภูมิในร้านแบบอัตโนมัติให้มีความเย็นทั่วถึง และประหยัดพลังงาน รวมไปถึงระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินเลือกจับจ่ายสินค้าของลูกค้า เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของมินิบิ๊กซีในอนาคต” นายอัศวิน กล่าวเสริม

ในขณะเดียวกัน บริษัทคาดว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษา เป็นโมเดลด้านการวิจัย  สร้างนวัตกรรมและเกิดการต่อยอดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษานำไปพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ แพ็กเกจจิ้ง แบรนดิ้ง และทำให้สินค้ามีมาตรฐานการรองรับสู่การจัดจำหน่าย อาทิ อย. มอก. เป็นต้น โดยทางบริษัทจะสนับสนุนในด้านการเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของทางมหาวิทยาลัยที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชน เข้ามาจัดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี ซึ่งที่ผ่านมาบิ๊กซีได้ให้ความสำคัญกับสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่นและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง

“มินิบิ๊กซี สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จัดจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อกว่า 5,566 รายการ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เบเกอรี่ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ของใช้ภายในบ้าน เครื่องเขียน รวมถึงร้านกาแฟวาวี ซึ่งเป็นกาแฟสดไทยออร์แกนิก (WAWEE COFFEE) และจุดบริการ Co-Working Space พร้อมบริการเสริม เช่น บริการจ่ายบิล เติมเงินค่าโทรศัพท์ ฝาก-ถอนเงิน และบริการส่งพัสดุ แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับมินิบิ๊กซี เมื่อเทียบกับร้านสะดวกซื้อทั่วไป คือ การมีสินค้าที่หลากหลาย พร้อมโปรโมชั่น ราคาคุ้มค่า เพราะมุ่งหวังให้เป็นที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ” นายอัศวิน กล่าวสรุป

ด้าน นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกำลังคนสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการช่วยเหลือชุมชน โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากอาจารย์และนักศึกษา ทั้งด้านกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนด้านบริหารจัดการ มาบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนมีอัตลักษณ์และกระจายไปทั่วถึง เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดเสริมความแข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับการขาย จึงเกิดความร่วมมือกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิด มินิบิ๊กซี ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ขับเคลื่อน Value Chain ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังมุ่งหวังให้ มินิบิ๊กซีและร้านกาแฟวาวี  ซึ่งเป็นกาแฟสดไทยออร์แกนิกเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพบนสถานการณ์จริง ควบคู่กันกับการเรียนการสอน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือกับ 4 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศมากกว่า 100 ชุมชน โดยมีผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาธุรกิจจนมีชื่อเสียง อาทิ น้ำมะนาวสดพร้อมดื่ม UHT ยี่ห้อ “Lime Jeed” (ลามจี๊ด) ซึ่งเป็นสินค้าได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”  และสินค้าไส้กรอกเยอรมัน UTK  ฯลฯ  ถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้ส่งเสริมสินค้าชุมชนและยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ ให้มีพื้นที่ในการกระจายสินค้าได้มากขึ้น